FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/09/2016

Vad är enskild egendom efter en bodelning?

Egendom man skaffat efter man lämnat inn ansökan om skilsmässa och gjort bodelning . Är de privat egendom som den andra parten inte kan göra anspråk på?

Tex om jag köper hus efter betänketiden men innan skilsmässan gått igenom ..

Är de min egendom ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som gällde vid tiden då talan om äktenskapsskillnad väcktes, denna dag kallas brytdagen. I ert fall är alltså brytdagen den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in. Det är endast den egendom som du hade innan brytdagen som ska ingå i bodelningen, och endast sådan egendom som är giftorättsgods. Enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen om inte båda makarna kommit överrens om detta eller om enskild egendom gjorts till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Se 9 kap 2 och 7 §§, 10 kap 1 och 4 §§ samt 7 kap 1- 3 § ÄktB.

Detta innebär att egendom som någon av makarna gör sig av med efter ansökan om skilsmässa ska tas med i bouppteckningen och fördelas vid bodelningen och egendom som förvärvats efter ansökan lämnas utanför. Den kritiska dagen är alltså brytdagen.

Sådan egendom som förvärvas efter brytdagen är alltså enskild egendom som din make inte har något anspråk på. Detta gäller oberoende av om betänketiden gått ut eller inte och oavsett om skilsmässan ännu inte gått igenom.

Om ni efter betänktetidens slut inte skulle fullfölja ansökan om skilsmässa, är huvudregeln att bodelningen ändå består och ni äger i fortsättningen den egendom som ni fått i bodelningen såsom enskild egendom.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna MatsdotterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?