FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt24/04/2018

Vad är en borgenär?

Hej! Jag har en undran angående vad som menas med att va borgenär? Vill inte skriva på ett avtal som det innebär innan jag vet vad det är. I mitt fall så ska jag stå som borgenär så att min son får en lägenhet som socialen och kommunala bostadsbolaget kommer överens om.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En borgenär är en person som har en fordran mot någon annan, det vill säga mot gäldenären. Gäldenären har i sin tur en skuld till borgenären.

Här kommer ett exempel för att göra förhållandet mellan en borgenär och gäldenär tydligare; En bank lånar ut pengar till X. Då är banken en borgenär, som har lånat ut pengar och X är en gäldenär, som har en skuld till banken.

Att vara borgenär innebär alltså att man har lånat ut pengar till någon annan.

Om du står som borgenär på ett avtal, så innebär det att du är långivare och har en fordran mot någon annan.

Jag skulle i ditt fall råda dig att se över vad som står i avtalet. Det är möjligt att det kanske står att du är borgensman i avtalet och det skulle betyda att du tecknar borgen/går i borgen för någon annan. Det är många som blandar ihop begreppet borgenär och borgensman.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare