Vad är en arvinge?

Hjälp mig att tyda betydelse av arvingar enligt lag som står i testamente som i nr 2 i följden.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag är inte riktigt säker på vad du exakt menar, men jag tolkar din fråga som att du undrar om definitionen av arvingar i den andra arvsklassen.

Arvsklasser

I svensk rätt delar vi upp den avlidnes släktingar i tre grupper, dessa kallas arvsklasser.

I den första arvsklassen, som fastslås i 2 kap. 1 § ärvdabalken, finns den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar, eller om barnet är avlidet innan förälderns bortgång barnbarn som då träder in i sin avlidna förälders ställe. Den sistnämnda rätten kallas för istadarätt. Den första arvsklassen är den enda arvsklassen som inte kan göras helt arvlös då bröstarvingar alltid har rätt till laglott trots eventuellt testamente.

Den andra arvsklassen, vilket jag antar är det du undrar över, är den avlidnes föräldrar. Detta fastslås i 2 kap. 2 § ärvdabalken. Skulle ena föräldern gått bort så träder eventuella syskon eller syskonbarn i livet in och tar den föräldern som fortfarande lever hela arvet. Halvsyskon ärver endast om den gemensamma föräldern lever. Finns det inga föräldrar, helsyskon eller syskonbarn som lever tar dock halvsyskon eller deras eventuella barn hela arvet.

I sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar enligt 3 §. Skulle dessa inte vara i livet ärver dennes barn, det vill säga, den avlidnes morbror, moster, faster osv. Kusiner ärver inte någonting, och inte andra eventuella släktingar heller.

Om någon i den andra arvsklassen ska ärva måste möjligheten för arv helt uttömmas i den första arvsklassen innan den andra arvsklassen kan komma på tal. Har till exempel den avlidne barn kvar i livet (bröstarvingar) så kommer inga andra arvingars rätt till arv aktualiseras.

Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!

Allt gott,

Suana TaficRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo