Vad är det för uppsägningstid vid behovsanställning?

FRÅGA
Hej. Jag är behovsanställd, extra på helger i en butik. Ingen uppsägningstid finns med på avtalet (ej kollektivavtal). Vad gäller om jag skulle vilja säga upp mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det inte finns några preciserade avtal så använder man sig av regleringen i lagen om anställningsskydd, LAS. Behovsanställd är ingen anställningsform rent juridiskt sett utan antingen ser man den som en tillsvidareanställning (anställning utan något slutdatum) eller en visstidsanställning (till längst ett speciellt slutdatum).

Om det handlar om en tillsvidare anställning så används reglering av uppsägningstiden som finns i 11 § LAS. Beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren så kan uppsägningstiden variera mellan 1-6 månader.

Om det handlar om en visstidsanställning så är huvudregeln att arbetstagaren ska arbeta den tid som avtalet avser och kan inte säga upp sig innan avtalets utgång, 4 § 2st LAS. Dock kan det finnas avtal om att ensidig uppsägning kan göras innan avtalets slut. Ni kan dessutom ömsesidigt komma överens om att avtalet avslutas i förväg.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?