FrågaFASTIGHETSRÄTT26/12/2021

Vad är det för uppsägningstid som gäller om hyresvärden bara hyr ut ett hus?

Hej! Vi hyr ett hus av en privatperson, vi har skrivit kontrakt på en uppsägningstid på 5 månader. Nu har vi köpt eget och därför sagt upp detta avtal.

Hyresvärden hävdar att vi måste betala av de 5 månader som vi skrivit avtal på men vi läste nånstans att det är endast 1 månads uppsägning då hyresvärden enbart hyr ut en bostad och inte fler.

Vem har rätten på sin sida?

Vänligen

Victoria

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken uppsägningstid som gäller för uthyrning av ett hus då detta är den enda bostad som er värd hyr ut.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Ni har en mycket kortare uppsägningstid än 5 månader. Uppsägningstiden sträcker sig i ert fall till närmsta månadsskifte efter att en månad gått från er uppsägning av hyresavtalet.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga är du välkommen att titta på mitt bakomliggande resonemang nedan eller att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om uthyrning av bostäder utanför näringsverksamhet i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i privatuthyrningslagen (PuL), detta är också den lag som äger tillämpning i ditt ärende.

Enligt PuL 1 § framgår det att lagen äger tillämpning om det är så att någon hyr ut ett hus och detta inte utgör näringsverksamhet för hyresvärden. Är det alltså så att hyresvärden har flera hus som denne hyr ut kan det innebära att svaret på din fråga blir annorlunda.

Uppsägningstiden om ni önskar att säga upp hyresavtalet är enligt PuL 3 § en månad. Eller mer exakt innebär er uppsägning att avtalet upphör det månadsskifte som kommer tidigast efter att 1 månad gått.

Ett exempel på detta är att ni säger upp avtalet den 15 januari. Då kommer avtalet att gälla till månadsskiftet februari-mars.

Det avtal som ni har skrivit under är inte giltigt rörande uppsägningstiden. Enligt PuL 2 § är alla avtalsvillkor som ger hyresgäster sämre rätt än PuL ogiltiga.

Med andra ord har ni en mycket kortare uppsägningstid än 5 månader.

Einar DahlbergRådgivare
Public question details image