FrågaFASTIGHETSRÄTT01/12/2021

Behöver man stå ut med stökiga grannar?

Kan man klaga för att någon spelar högljudd musik med stark bas på natten? Är detta lagligt.

Min granne spelar alltid musik med dunkande bas under nattetider, jag själv är en person som är uppe sent och därför hör detta. Allt dunkade ger mig huvudvärk och sömn problem och irrerterar inte bara mig men även mina husdjur. Finns det något man kan göra imot det eller få dem att sluta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag

Du nämner att du har problem med din granne som spelar hög musik med stark bas på nätterna. Det framgår inte om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt. Därför kommer jag att kort utreda vad som gäller om du bor i en bostadsrätt respektive hyresrätt. Reglering för bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). För hyresrätter får man istället gå in i 12 kap Jordabalken (JB).

Bostadsrätt

Vad säger BRL om störningar?

När man bor i en bostadsrätt har man en skyldighet att inte utsätta sina grannar för sådana störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som de skäligen inte bör tåla (7 kap 9§ BRL).

I många bostadsrättsföreningar har man sina egna stadgar där det kan framgå regler för när man måste vara tyst på dygnet etc. Detta är såklart något som man behöver förhålla sig till. Jag kan därför råda dig att kolla upp detta. Jag vet dessvärre inte vad som gäller i ditt fall, så jag kommer fortsätta att utreda frågan med hjälp av lagen.

Hyresrätt

Vad säger JB om störningar?

Jordabalkens reglering om störningar följer i samma linje som BRL, nämligen att man inte ska utsätta sina grannar för störningar som kan skada hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som man skäligen inte bör tåla (12 kap 25§ JB). Vi ska därför nu utreda vad som skäligen bör tålas.

Vad bör skäligen tålas?

Eftersom bedömningen för bostadsrätter och hyresrätter görs på samma sätt så kommer jag utreda saken gemensamt. Vad som skäligen bör tålas blir en bedömningsfråga. Generellt sett får man tåla en del ljud från sina grannar, framförallt under dagtid. Det kan röra sig om lindrigare störningar som lekande barn, dunsar i golvet eller annat buller under dagarna. En rimlig utgångspunkt är att se till den allmänna uppfattningen vad som anses vara okej och inte. Man kan tänka sig att man behöver tåla en viss ljudnivå på dagtid under veckan samt nattetid på helger, men det är tveksamt om du ska behöva stå ut med den höga musiken hela veckorna. Du skriver ju nämligen att du har svårt att sova, får huvudvärk och att dina husdjur påverkas. Troligen är detta något som du inte ska behöva tåla.

Vad kan du göra åt saken?

Om du bor i en bostadsrätt kan du höra av dig till föreningen. Föreningen ska då ge bostadsrättshavaren en tillsägelse om att störningarna genast ska upphöra (7 kap 9§ st 3 BRL). Om du istället bor i en hyresrätt så kan du istället höra av dig till hyresvärden. Även här ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse om att störningarna genast ska upphöra (12 kap 25§ st 2 JB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image