FrågaFASTIGHETSRÄTT30/10/2021

Hur sker en tvångsförsäljning?

Hej

Hur går man väga när man vill tvångsförsälja en villa?

Den ägs ihop och den andra vill inte sälja.

Det finns inte någon, mark, skog utan bara en tomt.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar samäganderättslagen (SamägL). I mitt svar kommer jag utgå från att ni inte avtalat om att lagen inte ska gälla.

Som delägare kan du tvinga fram en försäljning på auktion för er gemensamma räkning . Ansökan om en sådan försäljning lämnas in till tingsrätten. En sådan försäljning kan stoppas om den finns synnerliga skäl enligt 6 § SamägL; detta undantag tolkas dock väldigt restriktivt varför det sällan blir aktuellt. Vidare kan någon av delägarna (du eller den andra personen) begära att domstolen ska besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under enligt 9 § SamägL. Minimipriset har som funktion att skydda den andra delägaren mot en oförmånlig försäljning. Priset får dock inte sättas så högt att det i praktiken förhindrar eller försvårar en försäljning.

När tingsrätten beslutar om att fastigheten ska säljas på auktion kommer de att utse en god man vars uppgift är att sköta om auktionen och fördela köpeskillingen, 8 § SamägL.

Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att driva igenom en försäljning även om den andra personen motsätter sig det. Eftersom ni äger fastigheten gemensamt kan du begära att tingsrätten ska besluta att den säljs på offentlig auktion. Det kommer av rätten i sådana fall att utses en god man som sköter försäljningen.

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”