Hur sker en tvångsförsäljning?

2021-10-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej Hur går man väga när man vill tvångsförsälja en villa? Den ägs ihop och den andra vill inte sälja.Det finns inte någon, mark, skog utan bara en tomt.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar samäganderättslagen (SamägL). I mitt svar kommer jag utgå från att ni inte avtalat om att lagen inte ska gälla.

Som delägare kan du tvinga fram en försäljning på auktion för er gemensamma räkning . Ansökan om en sådan försäljning lämnas in till tingsrätten. En sådan försäljning kan stoppas om den finns synnerliga skäl enligt 6 § SamägL; detta undantag tolkas dock väldigt restriktivt varför det sällan blir aktuellt. Vidare kan någon av delägarna (du eller den andra personen) begära att domstolen ska besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under enligt 9 § SamägL. Minimipriset har som funktion att skydda den andra delägaren mot en oförmånlig försäljning. Priset får dock inte sättas så högt att det i praktiken förhindrar eller försvårar en försäljning.

När tingsrätten beslutar om att fastigheten ska säljas på auktion kommer de att utse en god man vars uppgift är att sköta om auktionen och fördela köpeskillingen, 8 § SamägL.

Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att driva igenom en försäljning även om den andra personen motsätter sig det. Eftersom ni äger fastigheten gemensamt kan du begära att tingsrätten ska besluta att den säljs på offentlig auktion. Det kommer av rätten i sådana fall att utses en god man som sköter försäljningen.

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (15)
2021-10-30 Hur sker en tvångsförsäljning?
2021-05-07 Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?
2020-08-22 Får ett företag gräva på min tomt utan mitt samtycke?
2019-02-04 Att ta väg över flera fastigheter och servitut

Alla besvarade frågor (97479)