Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?

2021-05-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Är en rullande arbetsbod en lös egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en rullande arbetsbod är att ses som lös egendom.

Kan en rullande arbetsbod ses som fast egendom?

Denna fråga är viktig att besvara eftersom alla föremål som inte är fast egendom, blir istället lös egendom. Bestämmelser om fast egendom finns i jordabalken. Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § första och andra stycket jordabalken). Att föremålet ska ha anbragts inom fastigheten innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Det krävs också att föremålet ska användas mer permanent på fastigheten.

I ditt aktuella fall framgår det att arbetsboden går att rulla. Enligt din bakgrundsinformation bör föremålet inte uppfylla kravet på att det ska användas mer permanent på fastigheten. Min bedömning är att en rullande arbetsbod inte är fast egendom, utan istället lös egendom.

Sammanfattningsvis, är min bedömning, att arbetsbodar kan vara fast egendom, om de uppfyller kraven enligt jordabalken. Det gäller dock att göra en bedömning i det enskilda fallet. Men i ditt fall angavs det att arbetsboden gick att rulla, vilket borde göra att föremålet istället blir lös egendom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (17)
2021-12-26 Vad är det för uppsägningstid som gäller om hyresvärden bara hyr ut ett hus?
2021-12-01 Behöver man stå ut med stökiga grannar?
2021-10-30 Hur sker en tvångsförsäljning?
2021-05-07 Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?

Alla besvarade frågor (98573)