Vad är det för typ av skuldebrev som utfärdas vid SMS-lån och snabblån?

Vad för typ av skuldebrev utfärdas vid SMS-lån/snabblån? Finns det någon hänvisning till lag som tyder på detta? Är både löpande och enkla skuldebrev tillåtna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gäldenär = Den som har en skuld.

Borgenär = Den som skulden ska betalas till.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en skriftlig handling där en person ensidigt förbinder sig att betala en skuld.

Det finns två olika typer av skuldebrev, löpande och enkla. Ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren eller till en namngiven person eller order. När det gäller löpande skuldebrev så är det innehavet av själva handlingen som ger rätten att kräva pengar av gäldenären.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person som nämns vid namn i skuldebrevet. Ett enkelt skuldebrev ger inte innehavaren någon rättighet att kräva pengar av gäldenären utan är egentligen bara ett bevis på att det finns en skuld till en borgenär.

En väsentlig skillnad mellan enkla och löpande skuldebrev har att göra med vilka invändningar gäldenären kan göra gällande mot en ny förvärvare av skuldebrevet som varit i god tro. Det är mycket svårare att göra invändningar gällande mot godtroende ny förvärvare när det gäller löpande skuldebrev eftersom tanken med denna typ av skuldebrev är att dom ska vara lätta att omsätta. Dessa invändningar kan gälla bland annat att skulden redan har betalats eller att det är något fel på varan vid ett kreditköp.

Reglerna om enkla och löpande skuldebrev hittar du i Skuldebrevslagen. Reglerna om enkla skuldebrev tillämpas även analogt på fordringar. Även om det inte finns någon ensidig skriftlig utfästelse att betala en skuld så kan det fortfarande existera en fordran och reglerna om enkla skuldebrev är alltså tillämpliga även på denna, även om det i lagen står skuldebrev.

Löpande skuldebrev i kosumentförhållanden

Det är förbjudet med löpande skuldebrev när det gäller krediter som en näringsidkare lämnar till en konsument. Ett företag som tillhandahåller SMS-lån och snabblån agerar i egenskap av näringsidkare och om lånen lämnas till fysiska personer som inte bedriver någon näringsverksamhet så är löpande skuldebrev förbjudna enligt Konsumentkreditlagen 30 §. Anledningen till detta är just att det är mycket svårare för gäldenären att göra invändningar om borgenären säljer fordringen vidare till någon annan och detta vill lagstiftaren skydda konsumenter mot.

Detta innebär inte att avtalet är ogiltigt och kan därför inte hävas av denna anledning, det som kan hända är att näringsidkaren som tagit emot ett löpande skuldebrev kan drabbas av böter.

Det normala bör därför i relationen mellan denna typ av företag och låntagaren att man använder sig av enkla fordringar och reglerna om enkla skuldebrev är därför tillämpliga. Företagen kan dock använda sig av löpande skuldebrev men om det är en konsumentrelation så kan denne då drabbas böter, men som sagt så är inte lånet ogiltigt p g a detta utan konsumenten får ändå betala skulden enligt reglerna för löpande skuldebrev.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”