Vad är definitionen av utpressning? Tillämpning på scenario!

Hej,

Undrar vad som definieras som utpressning,

Skulle detta kunna klassas som utpressning? (och vara straffbart)

https://www.expressen.se/debatt/corona-lockar-gifta-man-till-tinder-jag-ska-utpressa-dem/

Mvh

Erik

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Utpressning förutsätter olaga tvång som leder till handling eller underlåtenhet och överföring av förmögenhet

Utpressning är när någon genom olaga tvång förmår annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 4 § BrB).

Tillämpning av utpressning och olaga tvång på länkat scenario

Såsom jag tolkar scenariot kommer skribenten berätta till mannens fru att han sökt sexuell kontakt med andra kvinnor, om han inte skänker pengar till barnrättsorganisationen Bris.

Första frågan är om skribenten använder olaga tvång för att förmå honom till handlingen att donera pengar. Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång (4 kap. 4 § första meningen BrB). Skribenten skriver inget som tyder på misshandel, våld eller hot om brottslig gärning.

Olaga tvång är även när någon tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom hot att åtala, ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan (4 kap. 4 § andra meningen BrB). Att skribenten 'hotar' med att berätta till mannens fru om att hans otrohet kan uppfylla kravet på att lämna menligt meddelande eftersom det är till nackdel för mannen.

Ännu en förutsättning för att dömas för olaga tvång är att tvånget ska vara otillbörligt. Vid bedömningen av om tvånget är otillbörligt bör man bl.a. beakta syftet. Det kan anses otillbörligt om meddelandet exempelvis lämnats endast för att skada offret eller för att nå oskälig ekonomisk vinning. Tvånget i detta fall skulle resultera i en donation till en barnrättsorganisation vilket inte tyder på ett otillbörligt syfte. Om tvånget inte är otillbörligt så har skribenten inte begått olaga tvång och kan därmed inte straffas. Det är dock svårt för mig att förutspå om en domstol skulle bedöma tvånget som otillbörligt i fallet.

Om rätten hade bedömt tvånget som otillbörligt så hade brottet olaga tvång uppfyllt. För att dömas till utpressning krävs att tvånget lett till vinning för gärningsmannen och skada för den tvingande. Eftersom skribenten själv inte vinner något på tvånget och donationen som mannen gör, så uppfylls inte alla krav på utpressning.

Avslutningsvis är det olaga tvång endast om tvånget är otillbörligt. Om domstolen hade funnit tvånget otillbörligt så är rekvisiten för olaga tvång uppfyllt. För att rekvisiten för utpressning ska vara uppfyllt krävs att förmögenhetsöverföring sker som är till fördel för gärningsmannen och till nackdel för offret.

Jag vill understryka att det svårt att förutspå exakt hur domstolen hade dömt. Detta svar är endast ett diskussionssvar!

Vänligen,

Chantal KryouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo