Vad är dataintrång?

Mistänkt för dataintrång. Vad menas med dataintrång i juridisk mening?

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Dataintrång är ett brott som i huvudsak begås på tre olika sätt. Dessa är att olovligen 

  1. bereda sig tillgång till viss uppgift, 
  2. ändra, utplåna, blockera eller i registerföra viss uppgift, eller 
  3. på annat sätt allvarligt störa eller hindra användningen av viss uppgift. 

Med "viss uppgift" menas uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling. Det handlar om alla uppgifter som uttrycks i datoranpassad och läsbar form (det vill säga fakta, information, begrepp och olika typer av program). Till exempel kan det vara information om förekomster i register, personuppgifter eller krypterade anteckningar. Döms man för dataintrång riskerar man böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 c § Brottsbalken).

Vill du läsa mer om vad som krävs för att bli fälld för dataintrång kan du läsa ett av mina tidigare svar. Du hittar det på följande länk: https://lawline.se/answers/vad-kravs-for-att-fallas-for-dataintrang

Jag hoppas att jag har kunnat ge klarhet i vad som gäller.

Med vänlig hälsning, 

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”