Vad är böterna om man röker på allmän plats?

2019-07-02 i Påföljder
FRÅGA
Hur mycket får man i böter om man röker på allmänna platser nu efter den nya lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förbudet mot rökning på allmänna platser framkommer i 6 kap. 2 § tobakslagen (2018:2088). I lagen finns det inga sanktioner i form av böter. Den som röker där rökning inte är tillåten, trots tillsägelse, får avvisas (6 kap. 9 § tobakslagen). Det i sig innebär att om du trots tillsägelse inte avlägsnar dig, kan du dömas för olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket Brottsbalken). Enligt praxis är böterna för olaga intrång 1500 kr (RättsPM 2012:7 Bötespraxis).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1043)
2019-07-15 Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?
2019-07-12 Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga
2019-07-06 Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?
2019-07-06 Att få en "varning" inget straff

Alla besvarade frågor (71176)