Vad är bakgrunden till brottet svindleri?

Hej! Jag ville bara ställa lite frågor om svindleri.

Vad är bakgrunden till svindleri, hur uppkom det? T.ex när det lagstiftades eller historisk koppling till brottet i sig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svindleri är ett brott enligt 9:9 Brottsbalken. Brottet var med från start när brottsbalken inträdde som svensk lag 1962. Därefter har brottets lydelse ändrats vid två tillfällen, 1993 och 2017. Dock enbart med marginella skillnader.

Brottet svindleri uppkom dock inte i och med införlivandet av brottsbalken 1962. Innan dess var brottet en del av Strafflagen. Strafflagen kan sägas vara en föregångare till dagens brottsbalk. Brottet svindleri blev en del utav strafflagen efter det att brottet (ihop med en mängd andra förändringar rörande förmögenhetsbrotten) lagts fram som förslag genom positionen 1042:10 (se sid 23). Förslaget införlivades sedan till svensk lag och trädde i kraft 1 januari 1943. Därav var brottet svindleri fött.

Nu till din fråga varför brottet svindleri kom att införas från första början. Detta kan enklast besvaras genom att titta på den utredning som låg till grund för framtagandet av proposition 1042:10 (samma proposition som nämnts i ovanstående stycke). I denna utredning (SOU 1940:10, se främst s.156 ff) nämns det att det visade sig vara svårt att rättsligt angripa de personer som spred vilseledande uppgifter till en större mängd människor istället för en viss sluten krets. Att vilseledandet skedde till allmänheten och inte till vissa enstaka personer gjorde det svårt att bevisa att förutsättningarna för att brottet bedrägeri skulle kunna anses vara uppfyllda. För att kunna komma åt de människor som utnyttjade detta fann man det alltså lämpligt att införliva ett nytt brott som just fångade upp detta beteende. Du kan läsa mer utförligt om detta här (Du kan scrolla ner till s.156).

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor annars är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Trevlig helg,

Jennifer ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo