Vad är 36 § avtalslagen för rättsregel?

2019-10-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vilken typ av rättsregel är 36§ AvtL?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

36 § avtalslagen är en generalklausul och syftar till att täcka de fall som inte är uttryckligen reglerade i avtalslagen. Det är en allmän jämkningsregel och skiljer sig från 33 § som även den är en jämkningsregel och kallas för lilla generalklausulen. 33 § kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal. Det krävs att motparten är i ond tro, alltså är medveten, om omständigheter vid avtalets tillkomst och att det skulle anses strida mot tro och heder att försöka fullgöra avtalet.

36 § ger en möjlighet att ogiltigförklara/jämka avtal och andra rättshandlingar som kan anses oskäliga av olika anledningar. En skälighetsbedömning ska ske och man tar då hänsyn till samtliga omständigheter i det aktuella fallet, exempelvis om någon part har en underlägsen ställning i ett avtal som en konsument gentemot ett företag. Det är inte endast omständigheter vid avtalets tillkomst som kan grunda en ogiltigförklaring eller jämkning utan om en oskälig effekt skulle inträda på grund av avtalet spelar också roll. Denna bestämmelse används restriktivt och det finns inga fullt klara riktlinjer för vad som kan anses som oskäligt. Det finns dock praxis, alltså rättsfall, där högsta domstolen har tillämpat bestämmelsen. Exempelvis NJA 1982 s. 800 då en skiljeklausul i ett avtal lämnades utan avseende mellan ett mindre företag och en konsument.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (294)
2020-03-15 Avtals företräde - muntliga avtal, gåvobrev och testamente
2020-02-23 Ogiltighet och skadestånd för avtal som har ingåtts under tvång
2020-02-17 Vad betyder att ett avtal lämnas utan avseende?
2020-02-01 Rättsföljer vid lån med ockerränta

Alla besvarade frågor (78661)