Vad anses som fortkörning?

Hej om man passerar en fordon på motorvägen, och det va 100 km/h väg,kallar man fortkörning?Jag hade 123km/h.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utredning

Jag förstår inte riktigt din fråga, men jag tolkar det som att du undrar vad som klassas som fortkörning på en väg med hastighetsbegränsningen 100 km/h och vad som gäller om man har kört 123 km/h på en sådan väg. Jag kommer nedan att besvara frågan utifrån min tolkning, men om jag har tolkat din fråga felaktigt, får du gärna skicka in en ny fråga där du förtydligar vad du menar.

Tillämpliga lagar för din fråga är framförallt Trafikförordningen (TrF), lagen om straff för vissa trafikbrott och körkortslagen (KörkL).

Fortkörning innebär att man överskrider hastighetsbegränsningen på den aktuella vägen. Dvs. att köra 101 km/h på en 100-väg är i teorin klassat som fortkörning. 

Straffet för fortkörning är olika beroende på hur snabbt över hastighetsgränsen man har kört. Först och främst blir påföljden penningböter (14 kap. 3 § TrF) men det kan även bli aktuellt med varning (5 kap. 9 § KörkL) eller återkallelse av körkort. Återkallelse av körkort blir aktuellt om överträdelsen inte anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).

Enligt praxis anses det som en ringa fortkörning om hastighetsöverträdelsen är 1-24 km/h. I ditt fall körde du 23 km/h för fort, vilket talar för att påföljden för din fortkörning kommer bli böter. Dock är detta ingenting jag kan säga säkert, då det är Transportstyrelsen som gör en enskild bedömning i varje fall, där de kan bedöma att även andra påföljder blir tillämpliga.

Värt att tillägga är att om det handlar om en allvarligare hastighetsöverträdelse i trafikfarliga miljöer, kan föraren dömas till dagsböter för vårdslöshet i trafik (1 § lagen om straff för vissa trafikbrott). 

Sammanfattning

Fortkörning innebär att man överskrider den tillåtna hastigheten på en väg. Du nämner att du körde 123 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 100 km/h. Enligt lagbestämmelser och praxis kommer detta förmodligen att innebära att påföljden för din fortkörning blir penningböter. Men det är ingenting jag kan säga med säkerhet, då det är Transportstyrelsen som gör en enskild bedömning i varje enskilt fall och utifrån deras bedömning kan det även bli aktuellt med exempelvis dagsböter, varning eller återkallelse av körkort, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”