FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/11/2022

Vad anses som allmän plats enligt knivlagen?

Angående att förvara kniv i bilen på allmän plats. Vad avses som allmän plats?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som avses med "allmän plats" i knivlagens (1988:254) bestämmelser. För att kunna svara på frågan kommer jag att utgå från såväl den aktuella lagen som relevanta lagkommentarer.

Vad reglerar knivlagen?

Knivlagen (1988:254) reglerar i vilka situationer det är tillåtet att inneha kniv och andra farliga föremål och "syftar till att begränsa förekomsten på allmän plats av knivar och andra tillhyggen som kan användas vid våldsbrott" (se Berg, Knivlagen (1988:254) 2 §, Karnov (JUNO) (besökt 2022-11-26)).

Lagen avser, i huvudsak, diverse knivar och andra stick- och skärvapen (1 § knivlagen (1988:254)). Det kan härvid röra sig om slidknivar, dolkar, stiletter, fällknivar, springknivar, butterflyknivar m.fl. (Dahlgren Niklas, Knivlagen: Bakgrund och tillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2021, s. 71). Sådana får, enligt lagen, inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § knivlagen (1988:254)).

Vad avses med "allmän plats"?

Med allmän plats ska härvid förstås, likt samma begrepp i brottsbalken (1962:700), "varje plats, utomhus eller inomhus, som är upplåten för eller annars regelbundet besöks av allmänheten" (Dahlgren Niklas, Knivlagen: Bakgrund och tillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2021, s. 71). Exempel på sådana platser är bl.a. vägar, gator, torg, parker m.m. Därtill innefattar det allmänt tillgängliga delar av flygplatser, väntsalar, spårvägs- och busstationer, hotell, affärer, teatrar, biografer, idrottsområden, bad- och campingplatser, kyrkogårdar, tåg, bussar och andra kommunikationsmedel. Att observera är, dessutom, att om en plats är allmänt tillgänglig bara under en viss tid är den allmän enbart under just denna.

Det kan, slutligen, påpekas att skog och mark och "enskilda områden dit allmänheten inte har tillträde" inte faller under begreppet "allmän plats" (Dahlgren Niklas, Knivlagen: Bakgrund och tillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2021, s. 71).  

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.  

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo