Väcka talan vid förtal

FRÅGA
Jag har råkat ut för förtal. En person har pågått för vänner till mig att jag varit gravid och att fadern skulle ha varit min bror, vilket naturligtvis är lögn och helt befängt. Vad blir straffet för denna person om jag polisanmäler det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Att polisanmäla något innebär inte automatiskt att personen som blir anmäld kommer fällas för brottet, utan det avgörs vid rättegång. Förtal är ett målsägandebrott vilket innebär att du själv måste väcka åtal mot personen för att en rättegång skall kunna komma till stånd. (5 kap 5 § BrB) Det kan vara bra att veta att du själv måste stå för dina och motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora målet.
Det är svårt att säga hur domstolen skulle döma i ditt enskilda fall men enligt lagen är straffet för förtal böter (5 kap 1 § BrB5). För grovt förtal är straffet böter eller fängelse i högst två år (5 kap 2 § BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll