FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB31/10/2017

Väcka åtal för förtal i en tidning

En kvällstidning har för 12 år sedan tagit en bild på mig på gatan med en kvinnlig bekant och skrivit på deras sajt att jag haft sex med den personen och sen var på dejt med henne. Dessa uppgifter är falska och det är oklart för mig varifån de kommer. Jobbar som XXX och tycker det är obehagligt att detta är det första man ser när man googlar mitt namn. Trycker man på bilden i artikeln så förstoras den och mitt namn + efternamn står där som bildtext. Har varit i kontakt (för att be att detta ändras) med ansvarig utgivare, då skickat länk till artikeln och skärmdump på bildtexten samt bild på mitt pass. Hon hävdar gång på gång att mitt namn inte framkommer någonstans på hennes sajt och att skärmdumpen inte avbildar tidningens sajt. Har kontaktat annan person på tidningen som dock hänvisad till samma ansvarig utgivare. Oklart för mig vad mera jag kan göra, anlitar gärna en jurist om ni kan hjälpa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal

Situationen du beskriver kan röra sig om förtal. För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars har lämnat uppgift som är "ägnad att utsätta denne för andras missaktning" (Brottsbalken 5 kap. 1 § första stycket). Det förutsätts vidare att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än "den beskyllde", de nämnda uppgifterna har din situation publicerats.

Det krävs att beskyllningen har varit "ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning". Uttrycket "ägnat att" innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning. Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.

Väcka åtal

Eftersom du uppger att det rör sig om en webb-tidning är det den ansvarige utgivaren på tidningen i fråga som är ensamt ansvarig för detta (enligt tryckfrihetsförordningen 8 kap. 1 §. Vad gäller åtal för förtal i ett grundlagsskyddat medium, exempelvis en tidning, är det Justitiekanslern (JK) som är ensam åklagare (enligt tryckfrihetsförordningen 9 kap. 2 §. Det är alltså JK som beslutar om förutsättningar för åtal föreligger eller inte. Åtal för förtal får endast väckas om det kan anses påkallat från allmän synpunkt av särskilda skäl (se Brottsbalken 5 kap. 5 §). Ribban för åtal ligger alltså högt och det är mycket sällsynt att JK väcker åtal för yttrandefrihetsbrott i form av förtal. Det svårt att uttala sig om sannolikheten att JK skulle väcka åtal i fallet, men i allmänhet är det som sagt mycket ovanligt att så sker.

Om JK inte väljer att gå vidare är den enda möjligheten att göra det på egen hand. Det kan ske antingen genom att man driver ett s.k. enskilt (straffrättsligt) åtal (ev. inklusive en skadeståndstalan) eller genom att man enbart begär skadestånd i en civilrättslig process (exempelvis för allvarlig kränkning genom brott enligt skadeståndslagen 2 kap. 3 §. I båda dessa fall ska man dock vara medveten om att det kan få ekonomiska konsekvenser i form av rättegångskostnader. Storleken på ett eventuellt skadestånd som kan utkrävas beror på hur omfattande förtalet är, vilken typ av missaktande uppgift som spridits etc.

Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (Brottsbalken 5 kap. 5 § första stycket). Trots detta får åklagaren väcka åtal om brottet riktas sig mot en som är under 18 år eller om målsäganden har gjort en brottsanmälan samt att åtalet ska anses vara påkallat från "allmän synpunkt".

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia MatveevaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?