FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/12/2021

Vaccinbevis i Sverige och internationellt

Är kravet på vaccin bevis förenligt med Svensk och internationell lag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Införandet av vaccinbevis för att kunna delta i allmänna sammankomster och liknande innebär inskränkning av ett antal grundläggande rättigheter. T. ex mötesfriheten och föreningsfriheten enligt 2 kap 1 § p. Regeringsformen (RF). Enligt 2 kap 20 § RF får dessa rättigheter dock inskränkas genom lag. En sådan inskränkning ska enligt 2 kap 21 § RF vara proportionerlig och får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.

Enligt 6 § Covid-19 lagen får inskränkningar göras om det är nödvändigt för att förhindra spridning av Covid-19. Åtgärderna måste vara proportionerliga. Det finns således lagstöd i svensk lag för att inskränka rättigheterna i RF.

Vaccinbevisen är till för att förhindra ytterligare spridning av Covid-19 och därmed förhindra att fler människor smittas och blir allvarligt sjuka, eller dör av sjukdomen. Vaccinbevisen är inte tänkta att gälla mer än en begränsad tid, till dess att spridningen har gått ned i samhället. Ytterligare syfte är att förhindra att sjukvården överbelastas. Med tanke på allvarligheten i den här sjukdomen, och med tanke på hur många människor som har dött eller allvarligt påverkats finns det ett godtagbart syfte bakom att genomföra vaccin bevis. Således är det förenligt med svensk lag.

Det framgår inte vilken internationell lag du undrar över och det är således svårt att besvara den frågan. I t. ex Europa gäller EKMR om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vissa av dessa rättigheter, är absoluta, men många av dem får inskränkas genom lag, ifall inskränkningen är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Således kan samma bedömning göras där och det anses vara förenligt med införande av vaccinpass i länder i Europa, såvida det är föreskrivet i lag.

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo