Utvisning på grund av brott

2020-09-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
om en person har fått svenskt medborgarskap, men också behållit sitt gamla medborgarskap i hemlandet. Kan han utvisas vid grovt brott o fråntas sitt svenska medborgarskap?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline, med din fråga.

Utvisning

Enligt 8 a kap 1 § Utlänningslagen får en utlänning som inte är EES-medborgare utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. Utvisningen får endast ske under vissa i lagen angivna förutsättningar.

1. Om utlänningen döms till svårare påföljd

2. Det kan antas att personen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet

3. Brottet är med hänsyn till den skadan, fara eller kränkningen för enskilda, är så allvarligt att domstolen bedömer att personen inte ska stanna kvar.

Innan domstolen fastställer utvisningen ska hänsyn tas till utlänningens levnadsomständigheter, om man har barn i Sverige, övriga familjeförhållanden mm, i enlighet med 8 a kap 2 § Utlänningslagen.

Återkallelse av medborgarskap

Regeringsformen anger att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Vilket är en absolut rättighet för var och en. Detta framgår av 2 kap 7 § Regeringsformen. Detta inkluderar även medborgare med dubbla medborgarskap och som har begått brott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91191)