Utslag från kronofogden

FRÅGA
Hej min bolag har fått utslag i kronofogden för 10 dagar sedan . Idag fick jag info från min kompis som för en lista av alla bolag med skulder från kronofogden att en av mina bolag har fått utslag , jag har inte fått någon paper från kronofogden alls om detta så jag kunde ta ställning till skulden. Vad kan jag göra för att försöka fixa detta? Mvh Alex
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar över vad som gäller i de fall man inte har fått besked om utslag från Kronofogden. Alltså kommer lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt utsökningsbalken (1981:774) att tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Utslag

Utslag meddelas i de fall där man inte har invänt mot det krav som man fått i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning (42 § första stycket lag om betalningsföreläggande och handräckning). Vad detta innebär är att man måste följa/betala det som framgår av utslaget. På så sätt kan det likställas med en dom. Man måste alltså direkt betala till sökanden eller dennes ombud. Om sökanden istället har vänt sig till Kronofogden för verkställighet är det Kronofogden som du ska betala till.

Underrättelse om utslaget ska som huvudregel sändas genast till parterna (44 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det är alltså märkligt om du inte ännu har fått ett brev från Kronofogden angående utslaget. Beroende på om utslaget i målet är om särskild handräckning eller inte ser dina möjligheter olika ut för att gå vidare med din fråga.

Du kan läsa mer om utslag på kronofogdens hemsida.

Utslag om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning

Om du är missnöjd med utslaget i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning kan du

- Ansöka om återvinning (52 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Vad detta innebär är att du omprövar utslaget i domstol. Denna ansökan ska skickas in skriftligen till kronofogdemyndigheten inom en månad från utslagets datum (53 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Du måste i vart fall betala det som utslaget kräver även då du ansöker om återvinning.

- Överklaga utslaget hos tingsrätten inom tre veckor från utslagets datum (55 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Överklagandet ska lämnas in skriftligen (18 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken).

Utslag om särskild handräckning

Om det istället rör sig om särskild handräckning har du möjlighet att även här överklaga utslaget. I sådana fall gäller samma krav som för överklagandet ovan.

Den uteblivna underrättelsen

Eftersom du har "förlorat" 10 dagar för att ta ställning till huruvida du vill överklaga beslutet kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och argumentera att laga förfall föreligger i ditt ärende (18 kap. 9 § tredje stycket utsökningsbalken). Med laga förfall avses en sådan omständighet som inte borde kunnat förutses som ursäktar ditt sena ställningstagande. Du måste alltså kunna visa att du inte fått någon underrättelse från kronofogden angående utslaget mot ditt bolag. Det vore alltså smart att kontakta Kronofogden för att klargöra situationen som har uppstått.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare i ditt ärende rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (464)
2020-09-25 Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?

Alla besvarade frågor (84485)