Utsatt för upprepade brottsliga gärningar - kontaktförbud?

2017-08-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Det är så att jag är en nu 36-årig man. Jag har haft en del personliga problem i vuxen ålder som mina föräldrar hanterat genom att flera gånger stjäla nyckeln till lägenheter jag haft, för att sedan gå in när jag sovit eller varit på arbetet, för att ta mina pengar, samt söka igenom lägenheten efter exempelvis alkohol. De har även flera gånger mot min vilja fysiskt trängt sig in. Min mamma har även under lång tid ringt mig, ibland så mycket som 30 gånger per dag + ett antal sms. De har även vid tillfälle låst in mig i deras hus så att jag inte kunnat komma ut. Jag förstår att de gör detta av missriktad kärlek, men jag mår så dåligt av detta att jag inte klarar av att hantera det själv längre. De har fortsatt oavsett vad jag sagt till dem. Jag vill egentligen bara göra en markering att det de gjort varit olagligt (oavsett deras anledning till det), finns det något legalt sätt att förhindra denna typ av kontakt och vad skulle det kosta mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att först redogöra för vilka slags brott det kan tänkas att dina föräldrar har gjort sig skyldiga till och sedan redogöra för vad du kan göra för att förhindra att dina föräldrar fortsätter med detta beteende.

Hemfridsbrott
Att dina föräldrar olovligen tagit sig in i din lägenhet, både genom att stjäla nyckeln och att fysiskt tränga sig in, kallas för hemfridsbrott och är brottsligt enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Ett hemfridsbrott kan vara både att någon olovligen intränger i bostaden eller att personen vägrar att lämna bostaden vid tillsägelse.

Stöld
Att de tagit saker av dig under tiden som de olovligen befunnit sig i din bostad utgör stöld, se 8 kap. 2 § brottsbalken. Om en stöld har begåtts i samband med ett hemfridsbrott kan det göra att stölden bedöms som grov stöld, se 8 kap. 4 § brottsbalken. Men med tanke på att du står så nära personerna som begick hemfridsbrottet är jag tveksam till att man kommer att bedöma obehaget och skadan som så stort att det skulle räknas som grov stöld.

Ofredande
Att din mamma ringer dig ofta skulle kunna utgöra ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Till brottet räknas telefonterror/telefontrakasserier. För att uppringningarna ska räknas som ett ofredande krävs att det anses utgöra en kännbar fridskränkning. Det är inte fastslaget exakt vad som innebär en kännbar fridskränkning men ett exempel är att genom telefonpåringningar störa någons nattro. Ofredande kan dock också vara telefonförföljelse under dagtid. Brottet ofredande kräver att den som begår brottet är medveten om att beteendet innebär en störning. Det kan alltså bli avgörande ifall du har bett din mamma att sluta ringa dig och att hon trots detta har fortsatt med sitt beteende.

Olaga förföljelse
De händelser du beskriver berättar att det är flera olika brott som begåtts under en längre period som fått dig att må dåligt. Det skulle därför även kunna bli aktuellt med det brott som återfinns i 4 kap. 4b § brottsbalken – olaga förföljelse. En person kan dömas för olaga förföljelse som genom bl.a. hemfridsbrott och ofredande förföljer en person. Händelserna ska då ha ”utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet”.

Olaga frihetsberövande
Att dina föräldrar låst in dig i sitt hus skulle kunna bedömas som ett olaga frihetsberövande, se 4 kap. 2 § brottsbalken.

Vad kan du göra?
Flera av de brott jag nu beskrivit kan ge fängelsestraff för dina föräldrar och är alltså mycket allvarliga. Jag förstår dig som att du helst inte vill anmäla dina föräldrar, men ett sätt att försöka förhindra deras beteende är ju att lämna in en polisanmälan om de olika brotten. Det är dock svårt för mig att bedöma hur sannolikt det är att dina föräldrar kan dömas för dessa brott då många händelser kan vara svåra att bevisa.

En annan möjlighet som finns för att förhindra dina föräldrar till att kontakta dig är att ansöka om ett kontaktförbud. Dina föräldrar förbjuds då att besöka, kontakta eller på annat sätt förfölja dig. Beslut om kontaktförbud fattas av åklagare och denne bedömer då om det finns en klar och konkret risk för att personen utsätts för trakasserier, förföljelse eller andra brott. För att ansöka om ett kontaktförbud kan du antingen ta kontakt med polisen eller åklagarmyndigheten.
Att få ett kontaktförbud utfärdat kostar inget för dig. Då det är en ganska ingripande åtgärd bör du tänka igenom saken noggrant innan du gör din ansökan om kontaktförbud. För att läsa mer om kontaktförbud kan du gå in här och här.

Något du också kan göra är att ta kontakt med brottsofferjouren för att prata om det som hänt och be om råd för hur du ska hantera situationen med dina föräldrar. Brottsofferjouren arbetar ideellt för att hjälpa brottsdrabbade och det kostar alltså inget för dig att få hjälp från jouren. Då du mår dåligt över situationen, vilket är fullt förståeligt, kan det vara bra att prata med någon som har erfarenhet av liknande situationer innan du beslutar om hur du vill gå vidare med saken.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2638)
2021-07-27 Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol
2021-07-21 Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

Alla besvarade frågor (94276)