Utsatt för rån och utpressning - kan man få stöd och hjälp?

FRÅGA
Är så att jag blev rånad av en person jag känner på 1000kr förra veckan han har även tagit små saker av mig tidigare. Nu vill han att jag ska ge han 4000kr utan att ens kunna ge en anledning, det är mycket obehagligt då han hotar med att använda allt från knivar, kofot och pisstol om pengarna inte kommer in. vet inte om anmäla är rätt för det kan göra saken värre då det handlar om kriminella gäng, undrar vad polisen kan göra och vad lagen säger
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga att du blivit utsatt för dessa handlingar. Förutom rån och stöld kan personen i fråga, genom att hota dig med att använda kniv, kofot och pistol om du inte ger honom pengar, ha gjort sig skyldig till brottet utpressning. Enligt brottsbalken (BrB) gör sig en person skyldig till utpressning om han eller hon genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade (9 kap. 4 § BrB). Handlingen, att du ska ge honom 4 000 kr, innebär vinning för honom och skada för dig.

Att utpressningen sker genom olaga tvång innebär exempelvis att gärningsmannen genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra något, vilket du skriver är fallet (4 kap. 4 § BrB). Av din beskrivning finns därför goda skäl att anse att han, förutom att råna dig vid ett tidigare tillfälle och stjäla saker från sig, även gjort sig skyldig till utpressning. Utpressning kan ge fängelse i upp till två år och straffskalan för rån sträcker sig från ett till sex års fängelse.

I samband med en polisanmälan ska du få information om stöd och hjälp till brottsoffer från andra myndigheter och organisationer. Det är din kommun som har det yttersta ansvaret för dig som brottsutsatt men polisen har också möjlighet att stödja och skydda brottsoffer. Behov av skydd bedöms utifrån hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att det genomförs. Exempel på skyddsåtgärder är säkerhetssamtal, uppföljning av kontaktförbud och hjälp till skyddat boende genom samverkan med kommuner och andra organisationer. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida.

Har hoten skett över internet, genom sms eller liknande är det givetvis bra om du tar en skärmdump eller sparar dessa meddelanden på annat sätt då de utgör bevis som stödjer att ett brott är begånget.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97584)