Utsatt för förtal?

En person har talat osanning om mig. Detta har gjort att både min privata relation med en annan person blivit lidande och främst min arbetsrelation men den personen håller på att gå i stöpet. Pga detta är min verksamhet hotad.

Lawline svarar

Hej!

Det brott som det skulle kunna vara frågan om här är förtal (regleras i brottsbalken 5 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1).

Med förtal menas att någon pekar ut annan som brottslig eller klandervärd i sitt leverne eller annars sprider uppgift om annan som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Med uppgift menas här ett relativt konkret påstående om någon. Rena värdeomdömen av typen "XX är en idiot!" eller "YY är dum i huvudet!" kan inte utgöra förtal. Påståendet måste alltså vara mer specifikt än så.

I andra stycket i förtalsbestämmelsen finns en möjlighet till undantag från ansvar. Det krävs då att det var försvarligt att sprida uppgiften i fråga och att uppgiften var sann alternativt att den som spred den hade skälig grund för att tro att den var sann. I ditt fall låter det dock inte som att detta skulle vara aktuellt.

I det här sammanhanget är det också mycket viktigt att ta upp reglerna kring åtal och process.

Vad gäller åtal för förtal får sådant endast väckas om det kan anses påkallat från allmän synpunkt av särskilda skäl (se https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1). Ribban för åtal ligger alltså högt och det är därför sällsynt att åklagare väcker åtal för förtal.

Om åklagare inte väljer att gå vidare är den enda möjligheten att göra det själv. Det kan ske antingen genom att man driver ett s.k. enskilt (straffrättsligt) åtal eller genom att man begär skadestånd i en civilrättslig process (exempelvis för allvarlig kränkning genom brott enligt skadeståndslagen 2 kap. 3 §, se https://lagen.nu/1972:207#K2P3S1).

Hör gärna av dig om du undrar över något mer.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo