FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/05/2018

Utsatt för brott - hur får jag ersättning?

Hey, jag hade ett rån på jobbet och jag blev skjuten av en pistol i augusti månad. jag är fortfarande oförmögen att flytta normalt. (flytta med kryckor), men efter undersökning åklagaren avslutade ärendet. min fråga är hur ber jag domstolen att kompensera för vad som hände mig??? Ersättning för skada

Tack

Mvh

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Domstolen kan inte kompensera dig

Domstolen betalar inte ut ersättning för skador som någon råkat ut för på grund av brott. Om det blir rättegång är det i första hand gärningsmannen som kan bli skyldig att kompensera dig för dina personskador. Domstolen spelar såklart en viss roll för din rätt till ersättning eftersom om du kräver ersättning för skador som uppstått på grund av brottet och gärningsmannen frias – bortfaller också gärningsmannens skyldighet att kompensera dig ekonomiskt för dina skador.

Olika försäkringar kan ge dig en rätt till ersättning

När ersättning inte kan utkrävas av gärningsmannen kan du ha rätt till ersättning genom din hemförsäkring. I en vanlig hemförsäkring ingår ofta ett rättsskydd. Har du en kompletterande olycksfallsförsäkring, genom t.ex. ditt fackförbund, kan du få dina personskador ersatta genom olycksfallsförsäkringen. Du skriver att rånet skedde på jobbet. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare har ofta en arbetsmarknadsförsäkring som gäller för de anställda. Skador som anställda orsakats under arbetstid kan kompenseras genom arbetsmarknadsförsäkringen.

Titta vad som gäller för just dig genom att du kontaktar: 1) ditt hemförsäkringsbolag, 2) ditt fackförbund och 3) din arbetsgivare.

I sista hand kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten

På Brottsoffermyndighetens hemsida finns en blankett du kan skriva ut och fylla i där du kan ansöka om ersättning för de skador du orsakats till följd av brottet. De skador du beskriver hör inom kategorin "personskada" och dessa kan du få ersättning för. Du kan även ha rätt att få en symbolisk summa för den kränkning brottet måste ha inneburit för dig. Hur högt kränkningsbelopp du kan ha rätt till beror på omständigheterna kring rånet du blev utsatt för. Du kan läsa mer om detta i Brottsoffermyndighetens referatsamling på s. 99 och framåt. Jag länkar till referatsamlingen här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsamling%202016_webb.pdf

Sammanfattning

1)I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta dig för dina skador. När du inte vet vem det är och brottsanmälan inte kommer prövas i domstol blir det svårt för dig att kräva gärningsmannen. Ta då reda på om du kan få dina skador ersatta av de eventuella försäkringar som gäller för dig. 2)I andra hand är det genom din hemförsäkring, (fackliga) olycksfallsförsäkring eller arbetsmarknadsförsäkring du kan få kompensation. 3)Täcker försäkringarna inte alla kostnader du haft till följd av brottet – eller inga kostnader - kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten. På ansökan måste du fylla i ärendenumret på brottsanmälan. Hos polisen kallas detta nummer för K-nummer. Det är ett bevis för att du blivit utsatt för ett brott. Kan du inte bevisa att rånet har inträffat kan Brottsoffermyndigheten inte betala ut någon ersättning till dig, vilket framgår av brottsskadelagen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo