Utsatt för bedrägeri - möjligheten att få tillbaka pengar

Hej. Jag har blivit utsatt för bedrägeri via Swish och mitt mobila bank-id. Polisanmälan är upprättad, min bank kontaktad och samtliga kort spärrade. Jag har även kontaktat mitt försäkringsbolag och företaget Safello AB (som en del av totalbeloppet swishats till) men ingen verkar kunna hjälpa mig! Det har försvunnit 15000kr från mitt konto och som student är detta förödande för mig. Kan jag på något sätt återfå mina pengar??

6000kr har gått till Safello AB och 9000kr till en slovensk bank (Nordea undersöker möjligheten att återfå dessa men kan ej garantera). Bedragaren är fortfarande online och skriver på Messenger men Poliden verkar obrydd om detta.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bedrägeri regleras i 9 kap 1 § BrB. Av bestämmelsen stadgas följande krav.

1. genom vilseledande (orsakande av felaktig tro)

2. förmår någon till en handling eller underlåtenhet

3. som innebär förmögenhetsöverföring

Bedrägeri förutsätter att någon uppsåtligen vilseleder någon annan för egen vinning, dvs att man med vilja och vetskap får någon att handla eller underlåta att handla. Har du blivit utsatt för bedrägeri ska du alltid polisanmäla samt meddela banken precis som du hittills har gjort. Om det inte går att styrka att bedrägeri har skett med uppsåt, så har brott förmodligen inte uppstått. Vilseledandet och den härav framkallade dispositionen ska vara täckta av full insikt. Att den tilltalade själv säger sig ha saknat uppsåt att åstadkomma skada utesluter inte att uppsåt förelegat. Bedrägeri brukar vara ganska svårt att utreda hos polisen, och om polisen inte kommer fram till en misstänkt gärningsman, kan vara svårt att eventuellt få skadestånd eller ersättning.

Kontohavaren har också en skyldighet att skydda sina personliga behörighetsfunktioner som är knutna till betalningsinstrumentet. Du får exempelvis aldrig på uppmaning av någon annan lämna ut kod, kortuppgifter eller logga in på Internet- eller Mobilabanken. Banken kontaktar aldrig någon och ber att använda Mobilt BankID via telefon, mejl eller sms.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Aya AlwanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo