Uträkning av underhållsbidrag till barn när man har varierande inkomster

2017-12-24 i Underhåll
FRÅGA
Frågan gäller underhållstöd för barn. Jag är frånskild sedan 1,5 år och har två barn som bor hos sin mamma. Eftersom jag är egen företagare vet jag inte hur mkt jag kommer tjäna varje månad. Hur ska jag då veta vad jag ska betala i underhåll? Min son är nu 18 är och som jag förstår det ska hans underhåll gå direkt till honom. Idag betalar jag 4000 kr per månad till barnens mamma, totalt för båda barnen. Hur ska jag veta vad jag ska betala? Och till vem?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att räkna ut underhållet är såklart inget som jag kan göra utan att veta båda era inkomster och utgifter. Däremot kan jag hänvisa er till försäkringskassans hemsida där det finns en välutformad mall för detta syfte. Vad gäller just varierande och osäker inkomst tycker försäkringskassan att årsinkomsten dividerad på 12 är ett bra sätt att räkna ut den genomsnittliga månadsinkomsten.

Det bör nämnas att det inte finns någon exakt rätt eller fel på hur mycket en förälder bör ge i underhållsbidrag. Det är meningen att föräldrarna ska kunna komma överens om det och på hemsidan används schabloner som går utefter riktlinjerna som socialtjänsten använde förr. Reglerna syftar till att barnens behov av underhåll ska fördelas mellan föräldrarna utefter vars och ens ekonomiska förmåga, vilket följer av föräldrabalken 7 kap 1 §.

Om ni inte kan komma överens och du inte betalar något kan modern ansöka om underhållsstöd från försäkringskassan, på ungefär 1300 kronor per barn. Då finns det däremot också risk för att modern stämmer dig för att få ut mer om det är så att du enligt reglerna bör betala mer. Därefter kommer försäkringskassan i så fall att kräva motsvarande summa från dig (med förutsättning att du tjänar över minimigränsen). Då finns det däremot också risk för att modern stämmer dig för att få ut mer, om det är så att du enligt reglerna bör betala mer än cirka 1300 per barn.

Om du fyller i mallen på försäkringskassans hemsida som jag länkat ovan behöver du ungefärliga utgifter och inkomster för din mammas hushåll. När allt är ifyllt finns det på botten av hemsidan två olika sorters avtal som ni kan upprätta mellan dig och modern för underhållsbidrag till det yngre barnet, och ett annat avtal som kan upprättas mellan dig och det äldre barnet direkt, för det äldre barnets underhållsbidrag. Om ni följer mallens råd är det meningen att det ska bli rättvist, och på så sätt kan ni helt undvika rättsliga tvister om saken.

Jag länkar avtalen här:
Avtal för barn ålder 0-17 år.
Avtal för barn 18 år och över.

Jag hoppas att jag givit lite klarhet i fråga. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98546)