FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll24/06/2015

Uträkning av underhållsbidrag samt underhållsbidrag retroaktivt

Hej,

Jag undrar hur mycket är min ex-man skyldig att betala i underhållsstöd för våra två söner på 16 respektive (snart) 19 som båda bor heltid hos mig?

16-åringen går första året på gymnasiet, 19-åringen har precis tagit studenten och fortsätter sannolikt studera till hösten.

Hur gör man med stora kostnader som ex. hockey, resor, datorer, osv.?

Jag vet inte vad mitt ex. tjänar men skulle tro att det rör sig om 450 - 500 000 / år. (Ev. mer)

Finns möjlighet att få ersättning retroaktivt och hur går man till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med har underhållsskyldigheten för den äldsta sonen upphört eftersom han har fyllt 18 och dessutom tagit studenten, 7 kap. 1 § 2 st föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S2). Underhållsskyldigheten gäller inte när barnet är över 18 och studerar på en eftergymnasial utbildning. Underhållsskyldigheten till 16-åringen kvarstår.

När man beräknar underhållsbidraget en förälder är skyldig att betala till sina barn ska man beräkna vad som är skäligt. Man utgår från barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Respektive förälder ska ta del i barnens underhåll utefter sin egen förmåga, 7 kap. 1 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1).

Eftersom underhållsbidraget varierar beroende på barnets behov och förälderns förmåga är det svårt för mig att säga någon exakt summa som barnens pappa ska betala. Utgångspunkten är att föräldrarna själva kommer överens om en rimlig summa. Om det inte går kan ni vända er till domstol. Ni kan dock ta vägledning i hur man ska tänka när man ska räkna ut underhållsbidrag.

När man beräknar barnets behov utgår domstolen ofta från ett schablonbelopp, vilken varierar beroende på barnets ålder. För en 16-åring är 95 % av prisbasbeloppet (som 2015 är 44 500) dvs 42 275 alltså cirka 3223 SEK/månad. Därefter lägger man till kostnader så som fritidsaktiviteter, sjukvårdskostnader och så vidare samt drar av sociala förmåner eller barnets egna inkomster, till exempel barnbidrag.

Förälderns ekonomiska förmåga ser man först till föräldrarnas förvärvsinkomster där man gör avdrag för boende och andra personliga kostnader till exempel lån. Man tar sedan bort egna levnadskostnader, man utgår från ett normalbelopp där man får behålla (göra avdrag för) 120 % av prisbasbeloppet, 7 kap. 3 § 2 st (https://lagen.nu/1949:381#K7P3S1).

För att sedan få ut barnets pappas underhållsskyldighet dvs. det han ska betala som underhållsbidrag tar man barnets behov gånger pappans betalningsförmåga delat på er samlade betalningsförmåga. Försäkringskassan har ett beräkningsverktyg som kan vara behändig att använda vid uträkning av underhållsbidrag, klicka här för att komma till uträkningsverktyget.

Gällande retroaktivt underhållsbidrag kan du komma överens med pappan om hur långt tillbaka han ska betala underhållsbidrag. Om du vänder dig till domstol är de begränsade att fastställa en underhållsskyldig period högst tre år bakåt i tiden. Om du istället får underhållsstöd från Försäkringskassan kan du endast få underhållsstöd en månad tillbaka i tiden. Jag råder dig att i första hand försöka komma fram till en lösning med barnets pappa, i andra hand kan du vända dig till domstol med en stämningsansökan.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”