Utpressning på pengar

Hej! Jag undrar om jag kan anmäla en kvinna för förolämpningar. Då hon säger att jag ljuger fast jag inte gör det, hon kommer med hot som tex att hon och en till ska söka upp mig och ha ett snack. Sagt åt henne att jag mår psykiskt dåligt och varit till läkare för de, men nu då hon fortsätter så funderar jag på att skriva in mig på psyk. Hon kräver mig på pengar jag inte har, fast vi i från början kom överrens att jag skulle få göra en avbetalning i den mån jag kan betala henne. När jag frågar henne hur mycket det är kvar som jag är skyldig får jag inget direkt svar, utan hon tycker att jag ska ha koll själv. Och de är sant, hade jag orken/energin så skulle jag ha de. Men den går hela tiden åt till att må så pass bra att jag kan gå ut och till skolan. Var inneboende hos henne ett tag, därav är ja skyldig henne pengar. Men finns inget papper påskrivet att jag har varit det. Eller är detta psykiskt misshandel? Tack för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för det brott jag anser kan aktualiseras i detta fall. 

Brottet utpressning torde kunna vara aktuellt, se 9 kap. 4 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För detta krävs att personerna genom olaga tvång förmått dig att betala pengarna. Jag tolkar dina uppgifter som att Du ej betalat pengarna. Således kan detta brott inte bli aktuellt! Eventuellt skulle man kunna betrakta det som ett försök till utpressning, se 9 kap. 11 § brottsbalken. Personerna i fråga har krävt dig på pengar och i samband med detta uttalat något form av hot. Du säger att de har sagt att de skall söka upp dig för "ett snack", vilket skulle kunna betraktas som olaga tvång beroende på vad de åsyftade med att "ta ett snack". För att brottet skall kunna aktualiseras krävs att hotet avser en brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för dig eller annans säkerhet till person eller egendom. Beroende på innebörden av de uttalade orden torde olaga tvång aktualiseras om de åsyftade en brottslig gärning såsom exempelvis misshandel. 

Jag menar att personerna i fråga har nått försökspunkten i samband med att de uttalat hoten mot dig med syftet att Du skulle ge dem pengar. Hade de lyckats så hade det blivit en vinning för gärningsmännen och en skada för dig som blivit tvingad. Min uppfattning är alltså att ett försök till utpressning bör kunna aktualiseras. Som jag skrev ovan kan rekvisiten för olaga tvång enligt 4 kap. 4 § eventuellt anses vara uppfyllda. Huvudregeln då man hamnar i situationen att rekvisiten för både olaga tvång och försök till utpressning är uppfyllda är att man dömer för ett av brotten. I normalfallet är det försök till utpressning som har företräde. 

Jag vill avslutningsvis tillägga att hon har en rätt att få tillbaka de pengar som Du säger dig vara skyldig henne. Hennes tillvägagångssätt är dock inte det rätta och jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan om Du känner dig rädd och behöver hjälp av något slag.

Har Du fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.com

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo