Utpressning och förtal vid fotografering av privata konversationer

FRÅGA
Hej! En person har tagit sig in i min mobiltelefon och knäppt bilder med sin egen mobil på private konversationer och bilder och hotar nu att visa detta för andra om jag inte gör det personen säger. Personen vägrar att radera de bilder hen tagit ur min mobil. Hur gör jag nu? Detta kan inte vara lagligt! Utpressning och ärekränkning eller?
SVAR

Hej,

mycket riktigt kan det vara tal om utpressning om brottet består i att personen genom hot om våld, skandalisering eller polisanmälan tvingar dig till handling. 9 kap. 4 § Brottsbalken (BrB)

Även förtal kan vara aktuellt om personen utpekar dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnar uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning. 5 kap. 1 § BrB

Det kan även vara brottsligt att ta bilderna av dina privata konversationer och bilder men det är avgörande på vilket sätt detta har skett och det framstår inte av frågan.

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll