Utpressning att hota om att sprida nakenbilder

FRÅGA
Om en 20 årig man som ej är dömd för tidigare brott, låtsas vara en 13 årig flicka på internet, och får andra män att skicka nakenbilder som han sedan sparar och hotar sprida om han inte får en summa pengar av offret, vilka brott begår gärningsmannen då och vilket straff kan han förvänta sig? Ringa utpressning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott och straff regleras i brottsbalken (BrB).

Utpressning

Utpressning är att genom olaga tvång få någon att göra något som innebär vinning för gärningsmannen och skada för offret. (9 kap. 4 § BrB). Med vinning och skada menas exempelvis att gärningsmannen får offret att betala pengar till gärningsmannen.

Med olaga tvång menas brottet olaga tvång, som exempelvis kan bestå i att hota någon om en brottslig gärning eller hota om att lämna ett menligt meddelande. (4 kap. 4 § BrB). Utpressning fungerar som en utveckling av brottet olaga tvång när handlingen offret tvingas till även innefattar att offret blir fattigare, exempelvis genom en betalning till gärningsmannen.

Vid ett utpressningsfall döms inte en person både till utpressning och olaga tvång, utan brottet olaga tvång anses istället "ingå" i utpressningbrottet.

Hot om att sprida nakenbild om offret inte betalar

Ett hot om att sprida en nakenbild bör definitivt anses vara olaga tvång. (enligt 4 kap. 4 § BrB). Gärningen utgör ett hot om en brottslig gärning eftersom spridandet av nakenbilder är kriminaliserat genom brottet olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). Gärningen bör även anses vara ett hot om att sprida ett menligt meddelande. Kravet på ett olaga tvång är därför uppfyllt.

Har personer som utsatts för hotet inte betalat pengar är dock kravet på vinning och skada inte uppfyllt. För att ha gjort sig skyldig till utpressning krävs alltså att offret faktiskt agerat på hotet genom att betala. När gärningsmannen endast försökt få en annan att betala pengar genom olaga tvång har gärningsmannen istället gjort sig skyldig till försök till utpressning. (9 kap. 11 § BrB). Försök till utpressning är helt enkelt när en person försökt begå brottet men ännu inte lyckats. (23 kap 1 § BrB).

Brottet bör inte anses vara ringa

Jag ser inga anledningar till varför den gärning du beskriver skulle utgöra ringa brott. Tvärtom finns det en del liknande fall där personer dömts till försök till utpressning av normalgrad. I dessa fall har det rört sig om krav på mellan 15,000 kr till 100,000 kr. Rör dig sig om väldigt små summor skulle det dock kanske kunna röra sig om ett ringa brott.

Straff för försök till utpressning

Straffet för försök till utpressning är fängelse i 14 dagar upp till två år. (9 kap. 4 § BrB och 23 kap. 1 § 2 st. BrB). I många fall behöver den som gjort sig skyldig till ett brott som motsvarar en viss tid i fängelse inte nödvändigtvis sitta i fängelse. Det gäller exempelvis brottslighet som inte anses som försvårande, i fall brottet inte motsvarar fängelse i över ett år och om personen inte är dömd tidigare.

Utpressning är dock ett brott som anses som försvårande, vilket gör att även relativt låga fängelsestraff kan innebära att personen faktiskt får sitta i fängelse. Det finns både fall av försök till utpressning där personer dömts till fängelsestraff och där personer dömts till icke-frihetsberövande straff, som exempelvis villkorlig dom. Det som framförallt är avgörande är vilken summa gärningsmannen försökt få ut av offret, och hur många som hotet riktats till. Eftersom det inte framgår några närmare omständigheter om sådana saker i din fråga kan jag tyvärr inte svara på vad straffet skulle kunna bli mer exakt.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (314)
2019-08-17 Kan man envarsgripa någon som plankar eller olovligen tar sig förbi spärrarna i tunnelbanan?
2019-08-05 Vilket straff kan jag få för att ha lurat personer på blocket?
2019-07-31 Kan man dömas till fängelse om man förfalskar rutavdrag?
2019-07-31 Betalat för tjänst men företaget slutar svara och levererar inte produkten

Alla besvarade frågor (72056)