Utpekas ha ADHD Förtal

FRÅGA
Hej! Jag en kvinna som arbetar i vård yrket. Har bra kontakt med dom flesta av mina arbets kamrater. Pratade under kafferasten med en av dom och berättade att min dotter har ADHD. Att det kunde vara kämpigt i bland. Berättade att även jag kan känna att jag har vissa problem i bland, som att tala i stora sällskap. Blev sjuk och opererades och sjukskrevs 2 veckor. När jag kom tillbaka fick jag höra att hon går runt och berättar att jag har ADHD. Har aldrig sagt att jag har någon diagnos . Får hon göra så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som kan vara aktuellt i ditt fall är förtal. I rättslig mening innebär det att någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning enligt BrB 5 kap 1 §.

Först och främst för att förtal ska anses föreligga krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ett av dessa är att du som blivit förtalad är identifierbar, det ska med andra ord framgå att det är just du som uttalandet handlar om. Dessutom måste detta uttalande innebära att du drabbats för andras missaktning. Bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar som i ditt fall låter det som att det är på din arbetsplats. Det räcker med att det finns en risk för att personen i fråga utsätts för andras missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att du faktiskt utsatts för andras missaktning.

Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att säga att du hade ADHD, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot ditt intresse av att vara fredad. Då du inte har ADHD och det inte heller låter som hon haft fog att anta det verkar detta dock inte bli aktuellt.

Med denna information som bakgrund låter det som att det möjligtvis kan hamna under förtal beroende på om det kan anses finnas en risk för andras missaktning på din arbetsplats.

Hoppas detta var till hjälp!

Med Vänlig Hälsning,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll