Utpekad som oansvarig förälder på Facebook. Förtal?

FRÅGA
Min sons klasskamrats mamma har lagt ut ett inlägg på facebook där hon delat min profil och pekat ut min son som mobbare. Därefter har ett antal människor kommenterat och mamman har även pekat ut oss föräldrar som oansvariga föräldrar och min som ett kommande samhällsproblem. Får man verkligen göra så? Det hade föregåtts av en incident i skolan. Min son var 7 då och har därför särskilt stöd i skolan pga adhd.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Att offentligt peka ut någon som mobbare och peka ut er som oansvariga föräldrar kan betraktas som att hon pekar ut er som klandervärda i ert levnadssätt, vidare verkar påståendena vara ägnade att få andra att tycka illa om er (annars hade hon knappast publicerat det på Facebook). Det kan med det sagt mycket väl vara som så att hon genom sitt agerande gjort sig skyldig till förtal.

I 5:1 brottsbalken går det att utläsa "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85316)