Utpekad som brottsling

Hej! Jag har gått igenom en vårdnadstvist. Mitt ex har i inlagor samt muntligen vid den muntliga förberedande förhandlingen påstått att hon misstänker att jag har utsatt min dotter för sexuella övergrepp. Till stöd för sitt påstående har hon vänt sig till en privat intygsskrivande psykolog, som i sin barnpsykiatriska bedömning skrivit att det kan vara så som mamman påstår. Nu är det så att det som mamman påstår inte är sant. Psykologens utredning är under all kritik och hennes slutsatser utgår enbart utifrån mammans påståenden. Psykologen har vägrat att prata med mig. Jag skickade därför mammans påståenden och psykologutlåtandet vidare till både socialtjänsten samt till polis och åklagare, som beslutade att inte inleda utredningar. Och tingsrätten ansåg psykologens bedömning utan bevisvärde. Vid huvudförhandlingen uppgav mitt ex ingenting om sexuella övergrepp. Och domaren tvingade henne mer eller mindre att komma till en samförståndslösning, vilket vi gjorde. Det som stör mig djupt är att jag falskeligen har anklagats för grov brottslighet, enbart i syfte att skaffa sig fördelar vid vårdnadstvisten, och att det finns både inlagor, protokoll och en psykologbedömning, samt även i tingsrättens dagboksblad, där anklagelserna framgår. Kan man göra så ostraffat?

Lawline svarar

Hej

Det brott som eventuellt ligger till hands är förtal 5:1 Brottsbalken. För det brottet kan man dömas om man utpekar någon som brottsling eller på annat sätt klandevärd i sitt levnadssätt. Det ska röra sig om felaktiga uppgifter samt att syftet är att skapa missaktning hos allmänheten eller en bredare massa. Att uttala sig vid myndighet är straffritt om man måste göra så, t.ex. vid en rättegång eller förhandling.

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo