Utpekad såsom brottslig

FRÅGA
Om jag blir polisanmäld för ett påstått brott och anmälaren sedan ringer tidningar och berättar det för alla i stadsdelen där jag bor allt på samma helg alltså långt innan jag blivit kontaktad av polis är det ett brott som anmälaren då gör?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Brotten om ärekränkning finns reglerade i 5 kap. Brottsbalken (BrB), se här.

Ärekränkningsbrott
I det fall personen som påstår att du begått brottet pratar illa om dig inför andra så att de börjar se ner på dig kan det röra sig om förtal. För att det ska vara fråga om förtal ska den personen som utfört den kränkande handlingen utpekat dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnat uppgift till annan som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, se BrB 5:1. Skulle däremot uppgiften som personen lämnat om dig (att du begått ett brott) vara sann eller att personen hade skälig grund till att lämna uppgifter om dig är det inte fråga om förtal, BrB 5:1 st. 2.

För att det ska kunna röra sig om förtal krävs även att de lämnade uppgifterna har begåtts avsiktligen. Personen måste ha utfört handlingen med uppsåt och velat att andra skulle tycke sämre om dig och på så vis skada ditt anseende. Här saknar jag omständigheter för att göra en sådan bedömning.

Råd
Har du möjlighet att prata med personen som sprider ryktena om dig så kan du försöka förklara att du inte uppskattar vad personen håller på med. Om personen inte slutar att sprida falska rykten om dig kan du polisanmäla detta.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93111)