Utpekad på hemsida

Hej funderar över detta. Om någon blivit polisanmäld för bedrägeri och anmälan läggs ned, sen skriver den som gjorde anmälan på sin hemsida varningsens ord om bedragerskan, på ett sätt så man tydligt kan veta vem detta gäller är det ok? Den Sk bedragerskan skickar ett mejl om detta och ber om ursäkt/förlåt för allt ev skada och annat som uppstått och får till svar: du är sjuk hör du av dig en gång till polisanmäler jag dig igen. Hur/vad ska man göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad jag förstår har någon skrivit och varnat för en viss person på sin hemsida. Detta kan, beroende av vad exakt som har skrivits, innebära att den person som är ansvarig för internetsidan gör sig skyldig till förtal mot denna person. Förtal är ett brott som begås om någon ”lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning”. Som exempel nämns i lagen att någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det måste alltså röra sig om en uppgift (t.ex. att den aktuella personen har begått bedrägeri), det räcker inte att det bara är ett värdeomdöme (t.ex. att personen är illojal). Det krävs inte att det går att visa att uppgiften faktiskt har lett till att någon har börjat missakta den utsatta, bara att uppgiften typiskt sett skulle kunna leda till det.

Det är svårt för mig att utifrån det jag vet säga om de uppgifter som har lämnats i detta fall är tillräckligt ägnade att utsätta någon för annans missaktning. En riktlinje är i alla fall att det typiskt sett ska röra sig om något som är nedsättande för den beskylldes ”goda namn och rykte”. Skulle det t.ex. ha skrivits att personen har begått bedrägeri vore detta troligtvis en sådan uppgift som kan utgöra förtal. Att personen inte namnges ska inte vara avgörande om det ändå är tydligt vem som utpekas.

Förtal är ett målsägandebrott och faller in under enskilt åtal, inte allmänt åtal. Det innebär att det är den person som anser sig ha utsatts för förtal (målsäganden) som självs ska väcka åtal för brottet. Man kan alltså inte ange brottet till åtal hos åklagare/polis och sen vänta på att åklagaren ska välja att väcka åtal.

Reglerna för hur enskilt åtal väcks finns i 47 kap. rättegångsbalken. Ansökan görs skriftligen till tingsrätten, och denna ansökan måste innehålla alla de uppgifter som nämns i 47 kap. 2 § rättegångsbalken. Är det så att personen vill väcka åtal skulle jag råda denne att ta kontakt med någon juridiskt kunnig som kan hjälpa till med ansökan och processen, eller att överväga att anlita ett professionellt ombud. Det kan vara så att personen har försäkring som täcker rättshjälpskostnader, det kan i alla fall vara värt att kolla upp. Dessutom bör personen vara medvetna om att enskilt åtal räknas som ett civilmål i domstolen, vilket innebär att den förlorande parten (alltså målsägandena om det skulle bli en friande dom) kan bli tvungna att stå för sina egna och motpartens rättegångskostnader.

Hoppas allt ordnar sig och att mitt svar har kunnat vara till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”