Utpekad i bok utan samtycke

I en hembygdsbok har min gamla mor 95, blivit beskriven utan att hon blivit tillfrågad eller meddelad. I boken beskrivs utförligt hur hennes mor och far träffades, hur hon föddes utanför äktenskapet och en rad andra mer eller mindre förnedrande detaljer. Uppgifterna har lämnats av andra person utan mors vetskap. Mor har tagit mycket illa vid sig av skriverierna och jag undrar om det är förenligt med lag och moral att skriva en bok på detta sätt. Kan man kräva att boken stoppas?

Lawline svarar

I 5:1 brottsbalken (BrB) regleras förtal. För att dömas för förtal ska uppgiften som lämnats bl.a. ägna att utsätta någon för andras missaktning. En uppgift är ägnad att utsätta någon för andras missaktning, om den är av det slag att den duger för att framkalla missaktning hos andra. Med missaktning ska förstås att personen som uppgiften berör i någon avseende ses som en ”sämre” människa. Detta torde kunna aktualiseras i din mors fall då boken som publicerats innehåller förnedrande uppgifter om din mor som skulle kunna resultera i att hennes anseende ändras på ett negativt sätt. Detta bör innebära att förtalsbestämmelsen kan aktualiseras

Vidare kräver förtal att en nedsättande uppgift lämnats till någon annan än det utpekade, vilket naturligtvis är uppfyllt i detta fall då det är fråga om en publicerad bok.

Dock finns undantag från förtal, d.v.s. där det är inte är straffbart att lämna en nedsättande uppgift om någon annan. Är uppgiften med hänsyn till omständigheterna i fråga försvarlig och visar den misstänkte att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den ska han inte dömas till ansvar. Det man får fråga sig är sålunda om uppgifterna som lämnats om din mor är försvarliga. Som typexempel på försvarliga uppgifter är vittnesplikten. Mot bakgrund av detta tror jag att det kan vara svårt för den som förtalat din mor att hävda att uppgifterna varit försvarliga då de exempelvis inte bör haft så stor betydelse för bokens innehåll och att det inte finns något allmänintresse i uppgifterna.

Om förtal förövas i tryckt skrift tillämpas de speciella ansvarsreglerna i tryckfrihetsförordningen (TF). Hembygdsboken bör anses vara en tryckt skrift, vilket leder oss till TF, se 1:5 TF. En bok är en icke-periodisk skrift där författaren av boken är den som bär ansvaret (8:5 TF).

Om förtalsbestämmelsen kan tillämpas har författaren av boken begått ett tryckfrihetsbrott (7:4 p.14 TF). 

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo