Utökning av underhållsbidrag

2018-01-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har två pojkar som bor hos mig förutom varannan helg då de är hos sin pappa. Utöver den tiden de är hos honom är han en väldigt oengagerad pappa. Jag får underhållsbidrag direkt av honom så vi går inte via försäkringskassan. Jag får det lägsta bidraget av honom som blir ca 3150 kr totalt för båda. Jag vet att han tjänar mer än mig och skulle vilja att han ger mig mer pengar så mina barn kan få det bättre än vad jag kan ge dem nu även om jag gör så gott jag kan. Hur går man tillväga om jag vill ha hjälp att få honom att förstå att hans bidrag nu inte räcker. Måste det gå via advokat? Jag har inte råd att anlita advokat.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att båda föräldrarna är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Underhållsskyldigheten sker efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär att hänsyn ska tas till om ena föräldern tjänar mycket mer än den andre då barn har rätt att leva på samma standard som sina föräldrar.

Enligt 7 kap. 2 § FB fastställs underhållsbidraget genom dom eller avtal. Enligt 7 kap. 10 § FB kan rätten göra en jämkning (omprövning) av underhållsbidraget om ändring i några förhållanden föranleder det. Förändrade förhållanden kan exempelvis innebära att den bidragsskyldige föräldern fått ytterligare ett barn eller att föräldern blir av med sin underhållsskyldighet för ett annat barn som föräldern tidigare betalat underhåll till. Även förändrade förhållanden på den andra förälderns sida (d.v.s. din sida) spelar roll för om en omprövning ska göras eller inte. Kravet för att en omprövning ska ske är att omständigheterna, d.v.s. förhållandena, inte var kända eller kunde förutses när underhållsbidraget fastställdes från början. Om barnens pappa efter att underhållsbidraget bestämdes började tjäna mer pengar än vad han gjort tidigare och det blivit en stor skillnad i era inkomstkällor som inte var förutsebar när beloppet fastställdes bör detta kunna föranleda en omprövning.

Det bästa är såklart om ni gemensamt kan komma överens om underhållsfrågan och skriva ett avtal, i många situationer är det dock svårt att nå enighet i frågan vilket jag har full förståelse för. Ni kan försöka titta på hur mycket barnen kostar dig respektive honom - där ni även tar hänsyn till era månadsinkomster - och göra en fördelning som båda tycker känns lämplig. Jag rekommenderar att du tar kontakt med en jurist/advokat för att upprätta ett avtal om underhållsbidrag där du och barnens pappa inför mötet tar fram underlag på era respektive inkomster och fasta utgifter för boende etc. Annars är tyvärr ditt enda alternativ att försöka få en utökning av underhållsbidraget genom jämkning i domstol. Detta är en mer kostsam process då du definitivt bör anlita en advokat och ärendet kan dra ut på tiden. Så det absolut bästa är att försöka upprätta ett avtal i samråd med advokat - kan ni komma överens bör det inte bli så stora kostnader jämfört med en domstolsprövning.

Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98676)