Utmätning vid arv

Kan man, utan att avsäga sig arvsrätten, förhindra att pengar från arv utmätt av KFM?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Ja, ett sätt att begränsa att kronofogden utmäter ett arv utan att avsäga sig arvsrätten och det framgår av 5 kap. 5 § Utsökningsbalken. I denna paragraf stadgas bland annat att ett överlåtelseförbud som ställs upp som villkor i ett testamente gör att egendom som omfattas av överlåtelseförbudet inte kan utmätas av kronofogden.

Således måste detta villkor (inom juridiska språkbruk kallad klausul) skrivas in i testamentet gällande den egendom du ska erhålla. Det bör noteras att inte räcker med att arvlåtaren skriver i testamentet att egendomen inte får utmätas utan det måste framgå i testamentet att egendomen omfattas av ett överlåtelseförbud (se beslut 1987-10-09 i mål Ö 282/87). Således skriver den som du ska ärva ett testamente att egendomen ska vara förenad med ett överlåtelseförbud. Ett överlåtelseförbud menas med att du som testamentstagare inte kan sälja eller ge bort den egendom du får av arvet.

Du nämner i din fråga att egendom i fråga handlar om kontanta medel. Jag har dessvärre inte hittat något i rättskällorna som specifikt utreder vad som gäller kontanta medel. Jag har varit i kontakt med en verksam jurist inom civilrätt och vi båda har uppfattningen att pengar kan omfattas av ett överlåtelseförbud eftersom lagen eller kronofogden inte specifikt skriver om olika egendomslag när det gäller utmätning. Eftersom kontanta medel är lös egendom så borde då ett överlåtelseförbud gällande kontanter också förhindra kronofogden från utmätning. Jag råder dig att kontakta kronofogden på 0771-73 73 00 om du vill vara helt säker.

Sammanfattningsvis kan man begränsa att egendom som erhålls från arv blir utmätt från arv, utan att avsäga sig arvsrätten. Det kan ske genom att den som ger arvet i förväg skriver ett testamente med ett överlåtelseförbud för egendomen som du ska erhålla.

Om du vill se de källor jag använt så länkar jag det nedan:

Kronofogdens handbok (s. 99)

Utsökningsbalken

Ett tidigare svar på Lawline med liknande fråga

Med hopp att detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo