Utmätning och arv

2017-06-11 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en person står i stora skulder hos Kronofogden på en 800.000 kr och skulle ärva en gård som är värd ca 4 miljoner och VET att Kronofogden kommer att ta den för utmätning o försäljning... kan den personen (han) se till att frun (de är gifta) får ärva istället så ingen utmätning sker? Eller räknas allt på det gemensamma hushållet och en försäljning ändå måste ske?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om utmätning finns reglerat i utsökningsbalken (UB), se här.

Förhållande till tredje man vid utmätning av fast egendom
Som utgångspunkt får fast egendom utmätas endast om det framgår att den tillhör gäldenären (den skuldsatte), 4:24 UB. Det finns en presumtionsregel som säger att ifall gäldenären har lagfart på fastigheten så är den att ses som hans. I detta fall får utmätning ske om det inte framgår att den fasta egendomen tillhör någon annan. Även om både frun och den skuldsatte äger egendomen tillsammans kan en utmätning av hela den fasta egendomen ske och bli föremål för försäljning, se 8:8 UB.

I det fall den fasta egendomen utmäts och tredje man (frun) påstår bättre rätt till egendomen gäller reglerna i 4:20 och 4:21 UB, 4:26 UB. Detta innebär att frun får väcka talan om bättre rätt till den fasta egendomen.

Frun måste kunna styrka att den fasta egendomen är hennes och inte den skuldsattes. Detta kan bli svårt då syftet var att den skuldsatte skulle ärva den fasta egendomen från början. Här råder jag dig att kontakta en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå för mer att mer information om utmätning och hur man kan gå tillväga för att hjälpa den skuldsatte, det går bra att boka tid här.

Skuldsanering
Vid en skuldsanering bestäms vilka fordringar som ska ingå och en betalningsplan upprättas där det framgår när och hur den återstående skulden ska betalas tillbaka. Här ingår som utgångspunkt all gäldenärens (den som fått skuldsanering beviljad) samtliga tillgångar och inkomster med avdrag för visst belopp som ska motsvara gäldenärens och dennes familjs försörjning

I det fall personen får ett arv under tiden som skuldsaneringen pågår kommer arvet att utgöra en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att personens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras riskerar personen att skuldsaneringen omprövas. Vid en omprövning kan beslut fattas om att personen i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att skuldsaneringen därmed upphävs så att personen istället behöver betala tillbaka hela skulden. Detta sker på ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen. Här saknar jag dock omständigheter om personen genomgår en skuldsanering eller inte.

Har någon däremot testamenterat den fasta egendomen till personen med ett överlåtelseförbud så innebär det ett förbud för personen att överlåta egendomen vidare till någon annan. Överlåtelseförbudet innebär även ett förbud mot utmätning, se 5:5 st. 1 UB, vilket talar för att tillgången även borde förbehållas personen under skuldsaneringen. Dock är rättsläget något oklart i denna fråga.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?