Utmätning - försäkringspengar

2016-11-18 i Utmätning
FRÅGA
Hej en fråga igenDet gäller min bror som har en skuld hos kronofogden. Han har inte gått i personlig konkurs utan han har en betalningsplan hos KF. Nu har hans bil varit med om en trafikolycka och bilen blev skrot. Dottern körde bilen vid olyckstillfället och vållandebedömningen blev 50-50Nu till frågan: Försäkringsbolaget kommer att betala ut 7 000 kr för bilen. Kommer KF att ta dessa pengar. Bilen i fråga har tidigare bedömts som icke utmätningsbar (för lågt värde)Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglering kring utmätning
Reglerna om utmätning finner du i Utsökningsbalken.
För att utmätning av egendom ska kunna ske krävs för det första att fem förutsättningar är uppfyllda:
- Egendomen ska tillhöra den person som har skulden (din bror i det här fallet). Om din bror har egendomen hos sig utgår man från att egendomen tillhör honom. Om din bror i sådana fall anser att egendomen inte är hans, måste han själv bevisa det för Kronofogden för att utmätning inte ska vara möjlig. Om egendomen finns någon annanstans än hemma hos din bror, måste Kronofogden bevisa att det är hans för att utmätning ska vara möjlig.
- Egendomen ska kunna överlåtas, alltså kunna säljas. Det får till exempel inte finnas något testamente eller gåvobrev som förbjuder en försäljning av egendomen.
- Egendomen ska ha ett ekonomiskt värde.
- En ekonomisk enhet får inte brytas. Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Ett exempel är att endast hjulen på en bil inte får utmätas för sig.
- Överskottet ska vara försvarligt. Utmätningen ska ge ett rimligt överskott till den person din bror är skyldig pengar.

Får pengarna utmätas?
Enligt Utsökningsbalken 4 kap 17§ får lös egendom som tillhör den person som har skulden, dvs. din bror, utmätas. Pengar utgör lös egendom och de aktuella pengarna tillhör din bror. De får då som huvudregel utmätas.
I Utsökningsbalkens 5 kap finner du vad som utgör undantag från den här huvudregeln, dvs. vad som inte får utmätas. Pengar får undantas från utmätning om de behövs för din brors underhåll till dess att din bror får in andra pengar som kan täcka detta behov, Utsökningsbalken 5 kap 1§ p7. Pengarna från försäkringsbolaget får alltså endast undantas från utmätning om din bror behöver de här pengarna för att exempelvis betala hyra, mat, kläder eller andra nödvändiga utgifter till dess att lön etc. betalas ut. Om din bror behöver en bil, exempelvis i sitt arbete, kan det räknas som en sådan nödvändig utgift. Om din bror har familj ska behovsbedömningen göras med hänsyn till vad hela familjen har för behov, Utsökningsbalken 5 kap 2§.

Sammantaget är det troligt att pengarna får utmätas då de utgör lös egendom och tillhör din bror. Det som kan göra att pengarna inte går att utmäta är om din bror bedöms ha ett verkligt behov av dem.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Om du har fler frågor, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (477)
2020-10-29 Kan lös egendom tillhörande gäldenärens sambo utmätas?
2020-10-27 Bevisa att lös egendom tillhör någon annan
2020-10-26 Får Kronofogden utmäta mitt hus?
2020-10-25 Utmätning av fordon som står på annan än gäldenären

Alla besvarade frågor (85650)