Utmätning för flera borgenärer

FRÅGA
Först vill jag tacka för ett tidigare inlägg som ni svarat på. Ärendet gick bra.Nu till nästa fråga:Min bror har en skuld hos kronofogden. Han betalar av varje månad så mycket som är bestämt. Nu har han c:a 21 000 kr kvar av den skuld som ligger hos kronofogden. Det betyder att han blir skuldfri om c:a 1 år. Min bror av 3 skulder hos olika som ligger på efterbevakning. Nu undrar jag om när min bror betalat den skuld som ligger nu kommer att få betala, efter förmåga, när nästa står på tur att anmäla till kronofogden. Min bror är väldigt sjuk vilket gör att han aldrig kommer att kunna betala de skulder som finns kvar.På ett krav från Handelsbanken/Kredit Inkasso står det att det är efterbevakning på skulden. Innebär detta att när den gamla skulden är betald så kommer nästa in till kronofogden.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärenden som ligger hos kronofogden och innebär utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). Vanligen är det så att en borgenär (dvs den person som har en fordran/ skuld på någon, alltså de personer som din bror är skyldiga pengar) ansöker om att kronofogdemyndigheten ska verkställa en utmätning enligt 2 kap 1 § UB. Anledningen till detta är givetvis att gäldenären (dvs den person som är skyldig att betala, som har en skuld till någon) inte "frivilligt" betalar fordran/ skulden. Borgenären kallas i ärenden hos kronofogdemyndigheten (KFM) av denna anledning för "sökanden". För att KFM ska kunna utmäta egendom krävs en exekutionstitel, till exempel en domstols dom, som säger att sökanden har rätt till pengarna som KFM ska utmäta. Det är alltså detta som kallas för att man har en skuld hos KFM. Om en annan person som också har en fordran på din bror inkommer med ett krav om utmätning till KFM kommer detta att behandlas likadant, det finns inget hinder för andra borgenärer att inkomma med anspråk bara för att KFM redan verkställer en utmätning mot din bror. Det kan dock vara så att din bror kanske inte har mer tillgångar att utmäta, övriga borgenärers anspråk på utmätning blir då "vilande" hos KFM och när din bror betalat av den skuld han betalar idag öppnar detta ett utrymme för att betala av en annan skuld. Alla borgenärer som ansöker om att få utmätning mot en gäldenär har en ansökan som ligger kvar hos KFM. Det innebär att om någon av borgenärerna redan ansökt men fått "avslag" eftersom det inte finns något mer att utmäta utöver det din bror redan betalar så kommer dessa nu att kunna få utmätt på samma sätt som den borgenär som din bror nu betalar pengarna till. Du kan alltså räkna med att din bror kommer att behöva fortsätta betala fast nu till en annan borgenär.

Det finns möjlighet till skuldsanering. Det är dock väldigt svårt att få och kräver i princip att man aldrig någonsin kommer att kunna återbetala sina skulder. Du kan läsa mer om detta på KFM hemsida, här.

Att vissa inkasso-bolag har efterbevakning på skulden innebär helt enkelt att de ser till att fordran inte preskriberas, dvs att skulden inte glöms bort för att det gått för lång tid. Om KFM misslyckas med utmätningen innebär en efterbevakning att inkasso-bolaget kommer att bevaka gäldenären för att se om det tillkommer egendom som kan utmätas. De kan också ansöka på nytt om utmätning.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll