Utmätning av utländska tillgångar

2017-08-01 i Utmätning
FRÅGA
Jag har fått ett hus i ett annat EU land som gåva utav en släkting Jag har stora skulder här med löneutmätning ska ansöka om skuldsanering .Min fråga är kan kronofogden utmäta hus i ett annat land ? Jag har både skatteskuld och vanliga skulder
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Kronofogdemyndigheten (KFM) har inte rätt att utöva exekutivt tvång annat än i Sverige. Det innebär att KFM måste begära handräckning för verkställighet av fordringar (skulder) utomlands. De har endast möjlighet att begära handräckning utomlands för fordringar som avser ”skatter, avgifter och andra åtgärder”, inte för privaträttsliga fordringar (se rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 som har implementerats i svensk lag genom lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen (biståndslagen), se här, som kompletteras av förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, se här).

Det finns alltså möjlighet för KFM att ansöka om att din skatteskuld utvinns.

Att ha tillgångar i andra länder kan även påverka beslut om skuldsanering. Jag rekommenderar att du tar upp detta med din handläggare, när du ansöker.

Vill du ha mer hjälp kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08 – 533 300 04 (Mån-Fre 10-16)

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (575)
2021-11-29 Kan ens partners egendom utmätas om man använder den?
2021-11-03 Kan en bostadsrätt som är funktionsanpassad vara föremål för en utmätning av Kronofogden?
2021-11-03 Kan Kronofogden utmäta hela mitt privata pensionssparande?
2021-11-02 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

Alla besvarade frågor (97584)