Utmätning av skatteåterbäring

Hej!

Jag har varit sjukskriven i snart nio år och har levt på existensminimum hela tiden. Jag fick 5499:- tillbaka på skatten men eftersom jag har en skuld till KF som skickades in från Trafiksäkerhetsverket i oktober 2017 så betalde skatteverket ut pengarna till KF. Jag överklagade till tingsrätten p.g.a mitt behov av medlen och då svarade KF med att att de har rätten att göra det enl bestämmelserna i 5 kap. 1-3 parag utsökningsbalken samt 71 parag kap 3 tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244)). Får de göra så? Vad säger Europakonventionen om det?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

5 kap Utsökningsbalken (UB) reglerar vilken egendom som Kronofogden inte får utmäta. §§ 1 stadgar bland annat att Kronofogden inte får utmäta t.ex. kläder eller annan egendom för personligt bruk till skäligt värde samt pengar/banktillgodohavanden i den mån annat ej är stadgat och tillgången skäligen krävs för underhåll åt gäldenären. Skulle du behöva pengarna för ditt underhåll ska således pengarna som regel inte utmätas.

71 kap 3§ 3st Skatteförfarandelagen säger vidare att ovan nämnda bestämmelse inte gäller för utmätning av fordran på skatter eller avgifter som ska betalas tillbaka. Detta innebär att sådan egendom som återfås genom skatteåterbäring inte omfattas av reglerna och kan därmed tas i anspråk av Kronofogden för att betala av existerande skulder. Skulle du få mer pengar tillbaka på skatteåterbäringen än vad du har skuld hos Kronofogden ska Skatteverket betala ut resterande belopp till dig.

Europakonventionen ställer generellt upp krav på proportionalitet, laglighet och legitimitet i syftet för att rättfärdiga ett eventuellt konventionsstridigt agerande av en stat. Vid utmätning av bostad ställs t.ex. krav på detta i förhållande till artikel 8, som stadgar en rätt till privat- och familjeliv. Att utmäta en bostad inskränker i regel denna rättighet och kräver då proportionalitet, legitimitet och laglighet. Huruvida utmätning av skatteåterbäring utgör en inskränkning av t.ex. egendomsskyddet (som finns stadgat i tilläggsprotokoll 1 artikel 1 till Europakonventionen) kräver en prövning i domstol och är svårt för mig att svara närmre på. Dock innehåller bestämmelsen om egendomsskydd även en undantagsregel, som ger stater rätt att genomföra sådan lagstiftning staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av t.ex. böter, viten eller skatter.

Sammanfattningsvis tillåter svensk lag att en utmätning görs av din skatteåterbäring. Utan vidare utredning tror jag inte heller att Europakonventionen hindrar Kronofogden från att utmäta din skatteåterbäring.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo