Utmätning av samboegendom

2019-02-01 i Utmätning
FRÅGA
Jag har skulder hos kronofogden och jag ska bli sambo med någon som inte har det.Vad gäller om vi flyttar ihop och kronofogden vill mäta ut mina ägodelar, är det risk att min sambos tillgångar räknas med?Eller kan vi göra ett samboavtal där vi specificerar vad som är mitt och vad som är hans så vid ev utmätning så kan dom inte ta något som är min sambos?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Eftersom din fråga rör utmätning av egendom så blir utsökningsbalken tillämplig.

Huvudregeln vid utmätning av lös egendom är att endast det som tillhör gäldenären (alltså dig) kan utmätas enligt 4 kap. 17 § utsökningsbalken (UB). Lös egendom är exempelvis bilar, möbler och annat bohag, saker som går att flytta på. Enligt 17 kap. 18 § UB anses gäldenären vara ägare till den lösa egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. Problemet uppstår när du och din partner bor ihop, då tillämpas presumtionsregeln i 4 kap. 19 § UB och den gäller om ni är gifta eller "varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden" vilket ni i så fall skulle göra om ni väljer att flytta ihop. Regeln föreskriver att om ni har lös egendom i er gemensamma besittning, anses du vara ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att ni är så kallade "samägare" till egendomen enligt lagen om samäganderätt och det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Detta innebär alltså att man för sambor antar att allt som finns i den gemensamma bostaden, och som inte kan bevisas tillhöra någon annan, tillhör den betalningsskyldige och kan således utmätas för dennes skuld. Med andra ord kommer kronofogden att anta att sakerna i ert gemensamma hem tillhör dig vid en eventuell utmätning.

För att dessa saker inte ska kunna utmätas behöver din sambo bevisa att det är saker som denne är ägare till. Kan man till exempel visa kvitto på att man köpt någonting är det tillräcklig bevisning. Att ni äger en del av någonting i hemmet tillsammans, genom att man till exempel betalat hälften var, talar också för att saken inte bör utmätas, om det kan visas kontoutdrag på beloppet eller ett kvitto.

Gällande att skriva ett samboavtal så är det egentligen inget skydd för själva utmätningen om ni fortfarande varaktigt bor tillsammans, utan ett avtal som fastslår hur era saker ska fördelas mellan er vid en eventuell separation. Själva samboavtalet säger ingenting om vem som har betalt för egendomen, och är ingenting som automatiskt ger så kallat "sakrättsligt skydd" vid en utmätning. För att uppnå sakrättsligt skydd kan det alltså behövas mer bevisning än ett samboavtal. Därför skulle jag råda er till att ha ordentlig koll på kvitton och kontoutdrag för att kunna styrka vems egendom som är vems vid en eventuell utmätning så att det inte uppstår problem för din sambo.

Dock vill jag tillägga att eftersom det ofta uppstår problematiska äganderättsfrågor när kronofogden ska genomföra en utmätning är det faktiskt ganska sällan som kronofogden utmäter egendom hemma hos folk. I 5 kap. i utsökningsbalken finns undantag till utmätning som kallas beneficieegendom som är till exempel kläder, möbler som är nödvändig för ett hem och dess skötsel etc. Det som brukar utmätas är dyrbarare föremål som gäldenären inte är i direkt behov av och är ofta dyrare saker som klockor eller värdefull konst exempelvis. Om gäldenären har familj måste kronofogden dessutom ta hänsyn även till familjens behov av egendomen enligt 5 kap. 2§ UB.

Eftersom dessa beneficieregler finns som utesluter en stor mängd egendom från utmätning så finns det sällan egendom som är tillräckligt värdefull för att det ska vara värt för kronofogden att utmäta den. Av dessa anledningar väljer kronofogden oftast att istället genomföra så kallade "kontorsutmätningar", vilket innebär att delar av gäldenärens lön eller tillgodohavanden på banken utmäts.

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (359)
2019-05-13 Utmätning av pension
2019-05-09 Får försäkringsersättning utmätas av Kronofogden?
2019-05-07 Kan kronofogden göra en utmätning innan beslut om skuldsanering?
2019-04-28 Får jag skatteåterbäring trots skulder?

Alla besvarade frågor (69197)