FrågaFASTIGHETSRÄTT17/12/2017

Utmätning av samägd bostad

Hej!

Jag och mitt ex äger huset (50/50 procent).

Mitt ex har flyttat från huset och hyr en lägenhet

Jag står för alla hus kostnader.

Mitt ex har ingen inkomst och massor med skulder hos kronofogden.

I fredags fick jag brev från kronofogden att de kommer göra en utmätning på huset och sälja det.

Får dem göra så?

De är inte mina skulder och undrar varför jag får straff för mitt ex skulder?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När flera gemensamt är ägare till egendom, exempelvis en fastighet, blir reglerna om samäganderätt tillämpliga enligt 1 § SägL. En andel i samägd egendom kan bli föremål för utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken.

Om en av delägarnas andel i fastigheten blir föremål för utmätning kan fastigheten i dess helhet bli föremål för försäljning enligt 8 kap. 8 § UB (den så kallade indragningsregeln). Eftersom en försäljning av hela fastigheten ofta inbringar mer pengar är detta ett förmånligare resultat för utmätningssökanden än om enbart en del av fastigheten säljs.

Förutsättningen för att hela fastigheten ska kunna säljas är att utmätningssökanden vänder sig till kronofogdemyndigheten och begär detta. Om inte utmätningssökanden vänder sig till kronofogdemyndigheten utmäts enbart gäldenärens (din sambos) andel enligt 8 kap. 9 § st. 2 UB.

Det finns dock hinder från att hela fastigheten ska utmätas när den är samägd. Dessa undantag stadgas i 6 och 7 §§ SägL dit 8 kap. 8 § UB hänvisar.

Enligt 6 § SägL föreligger hinder för försäljning av hela fastigheten om en av delägarna kan visa synnerliga skäl för anstånd. Ett exempel kan vara att gäldenärens (din sambos) skulder täcks genom att enbart en andel i fastigheten säljs. Kraven för att synnerliga skäl ska anses föreligga är dock högt ställda.

Enligt 7 § SägL, som rör klyvning, kan den samägda fastigheten under vissa förutsättningar uppdelas. Närmare bestämmelser finns i 11 kap. FBL.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image