Utmätning av samägd bostad

FRÅGA
Hej. Jag och min fru undrar om kronofogden har rätt att sälja vårt hus om nästan alla skulder står på mig? Vi har inget äktenskapsförord.
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 8 kap. 8 § utsökningsbalken framgår det att Kronofogden på begäran är berättigad att sälja egendom som tillhör flera personer utan hänsyn till att endast en av delägarna är insolvent. I anknytning till förevarande åtgärd bereds däremot samtliga delägare möjlighet att inkomma med invändningar. Om dessa kan gör gällande att det föreligger synnerliga skäl att avhålla sig från försäljning måste Kronofogden förhålla sig härtill. Med synnerliga skäl avses bland annat försäljning som kan medföra förlust. Om det ej föreligger synnerliga skäl kan Kronofogden mäta ut den gemensamma egendomen, som i det här fallet är det samägda huset. Övriga delägare, vilket för den här händelsen är din fru, får naturligtvis tillbaka sin andel efter försäljningen.

Om vi antar att Kronofogden har möjlighet att sälja er hus kan jag som tröst konstatera att utmätning av fast egendom ej har högsta prioritet. Kronofogden följer nämligen en ordning som innebär att följande tillhörigheter har företräde vid utmätning: 1) kontanta medel, 2) banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, 3) lön, 4) fondandelar och aktier, 5) övrig lös egendom.

Jag råder er att kontakta Kronofogden för vidare information.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (464)
2020-09-25 Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?

Alla besvarade frågor (84393)