Utmätning av makars tillgångar

2016-07-19 i Utmätning
FRÅGA
Min man har en enskild firma. Det har han haft i 40 år. på 90-talet skrev vi ett äktenskapsförord. Där står det klart o tydligt att tillgångar o skulder i företaget är enbart min mans.Nu har företaget fått en hög skatteskuld. Ligger nu hos KF. Utmätning på bådas lön? Förstår inteMed vänlig hälsningOrolig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En person som har enskild firma är personligt betalningsansvarig för firmas skulder eftersom firman är ingen juridisk person. Således är det din man, i egenskap av fysisk person, som är ansvarig för skulderna.

Äktenskapsförordet visserligen gör att dessa skulder förblir hans egna skulder. Dock enligt4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB) anses alla lös egendom som finns i er gemensamma besittning att tillhöra din man. Denna presumtion kan brytas om du bevisar att en viss tillgång är din, annars kan Kronofogden (KFM) utmäter allt som finns i er gemensamma besittning.

Vid utmätning av lön kan KFM inte ta din lön i anspråk eftersom din mans skulder är hans egna. Däremot när KFM beräknar ett förbehållsbelopp för din man enligt 7 kap. 4 § UB tar de hänsyn till din lön för att kunna räkna ut hur mycket han behöver varje månad för att klara sig.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86590)