Utmätning av lön och preskription.

2021-02-28 i Skuld
FRÅGA
HejJag har en skatteskuld efter försäljning av bostad 2016 pgaskilsmässa som jag ej haft möjlighet att betala då jag är egen företagare. Nu har jag ett jobb vid sidan om mitt företag pga pandemin och KF har nu gjort utmätning av min lön. Hur länge kan detta göras? Då jag hört att skatteskuld preskriberas?Med vänlig hälsning,Helena
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vilka regler som finns avseende hur länge KFM kan utmäta lön och preskription av skatteskuld.

En löneutmätning kan pågå så länge skulden finns kvar och du har inkomster som går att utmäta. Om du får en ny skuld när utmätning pågår läggs den till de andra. Ditt förbehållsbelopp, dvs. det belopp du får behålla, påverkas inte. Inte heller utmätningsbeloppet.

Som huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § st. 1 Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Observera att det är året då skulden förföll, och inte året den uppkom. När skulden är preskriberad får inte Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § st. 1 Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Däremot har Skatteverket möjlighet att i vissa fall ansöka om förlängning av preskriptionen. Skäl för förlängning av preskriptionen kan vara t.ex. att KFM försökt säkerställa skulden genom utmätning (7 § st. 1-2 Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Har så skett får åtgärden ändå fullföljas trots att skulden är preskriberad.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?