Utmätning av kommande arv

FRÅGA
kan kronofogden gå in och fysiskt ta ett arv i pengar som jag väntar på?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågor som rör utmätning är utsökningsbalken tillämplig.

Om den avlidne personen har skulder

Om det finns en skuld registrerad på en avliden person kan Kronofogden vända sig till dödsboet för den avlidne personen. Skulden ska då betalas med tillgångarna i dödsboet. Det som blir över kan de som ingår i dödsboet sedan dela upp mellan sig. Om tillgångarna har delats upp innan ni betalat skulden ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden.

Kronofogden har på så vis möjlighet att utmäta lös egendom som t.ex. pengar i ett dödsbo. Detta om det finns obetalda skulder.

Om den som ärver har skulder

Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären, 4 kap. 2 § utsökningsbalken. Det innebär att Kronofogden kan utmäta pengar som en gäldenär har. Det innebär även att om en person som ska ärva pengar har skulder så kan Kronofogden utmäta arvet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har Kronofogden alltså rätt att utmäta eller kräva in pengar från ett dödsbo eller en person om den har skulder.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (375)
2019-04-16 Hur driver jag in min förfallna fordran på ett företag?
2019-03-31 Vad gäller vid betalningsföreläggande mot någon utanför Sverige?
2019-03-29 Är det lagligt att slänga saker som en vän har lämnat kvar i ens förråd?
2019-03-28 Rätt att få tillbaka egendom som finns i annans lägenhet

Alla besvarade frågor (67936)